Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Insiktsmätningen 2016 

Miljö- och byggchef Malin Jonsson är glad över det fina resultatet i mätningen. Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Undersökning är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Torsby placerar sig på en hedrande 4:e plats när det gäller området bygglov.

De företag som haft ärenden med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under år 2016 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av kommunens service.

Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index”(NKI). Undersökningen omfattar 147 kommuner samt sju gemensamma förvaltningar.Det totala NKI-resultatet för samtliga deltagande kommuner är 70. Det är en ökning med två enheter jämfört med år 2014. Sedan startåret 2010 har NKI-resultatet ökat från 66 till 70, dvs. med fyra enheter.

Torsbys resultat för 2016 landade på NKI 76 (se gradering nedan) och placerar kommunen på en 25:e plats totalt. Torsby tappar dock två enheter totalt sedan förra mätningen och vad det exakt beror på kommer de berörda förvaltningarna försöka analysera framöver.

NKI-gradering

>80 Mycket högt

70–80 Högt

62–69 Godkänt

50–61 Lågt

<50 Mycket lågt

Företagarna ger nationellt höga betyg till områdena Brandskydd (NKI 80), Livsmedelskontroll (NKI 74) och Serveringstillstånd (NKI 74). Lägst betyg får Bygglov med NKI 60. Jämfört med 2010 har samtliga myndighetsområden fått ett bättre resultat, utom Bygglov där NKI minskat med fyra enheter från NKI 64 till 60. Miljö- och hälsoskydd har ökat med hela sju enheter sedan 2010.

Resultat Insikt Torsby ‌

 

NKI-totalt

2016

NKI 76

2015

NKI 78

Bygglov

NKI 85

NKI 73

Livsmedelskontroll

NKI 77

Mättes inte enskilt då utan ingick enbart i området miljö/hälsa.

Miljö/Hälsa

NKI 72

NKI 77

Serveringstillstånd

För få ärenden*

NKI 87 (Plats 3 i Sverige)

Brandskydd

För få ärenden*

För få ärenden*

*Alla områden är inte mätbara statistiskt för Torsbys del då kommunen har för få ärenden (under 12 st) men de finns dock med i statistiken för det totala NKI-värdet samt rapporten för Torsby som helhet och kan ju granskas ordentligt internt.

Bygglov har gått från NKI 73 vid förra mätningen 2015 (2014 års ärenden) till ett NKI 85 vid 2016 års mätning. Detta ger en jättefin 4:e placering på Sverigenivå!

Även om Torsby tappar några enheter i årets mätning så ligger kommunen på ett högt/mycket högt betyg överlag. Kommunen går dessutom helt mot strömmen när det gäller bygglov som nationellt sett minskat varje år sen mätningen startade så det finns verkligen mycket att glädjas över.

De geografiska mönstren är inte så tydliga, men tre län som presterar bra i undersökningen är Värmland, Jönköping och Örebro. I Värmland har samtliga fem deltagande kommuner ett NKI klart över genomsnittet och vinnarna Sunne gratulerar vi särskilt mycket!

Hela rapporten finns att ladda ner här

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)