Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Hej förening! Ska ni ha något läger etc. i sommar?

Det är viktigt att barn får fortsätta med sina normala aktiviteter, kanske extra viktigt i tider av pandemi

Kommer din förening att ordna något sommarläger eller kollo etc. för barn födda 2002 eller senare? Berätta för oss senast onsdag 27 maj.

Nu närmar sig sommaren och många barn hade antagligen planerat att delta i föreningarnas sommaraktiviteter innan pandemin slog till med full kraft. Jag tror att många nu upplever läget som osäkert och att det är svårt att veta vad som fortfarande kan genomföras.

Viktigt att barn får fortsätta va aktiva

Folkhälsomyndigheten trycker på vikten av att barn fortfarande får ha tillgång till läger- och kolloverksamhet, eftersom det främjar deras hälsa och att det är viktigt att de får fortsätta med normala aktiviteter.

Länsstyrelsen vill veta vad som är på gång

Varje vecka deltar jag i en samverkanskonferens som länsstyrelsen ordnar för alla kommuner i länet och ett antal andra aktörer. Även länsstyrelsen framhåller vikten av att barn- och ungdomsverksamhet fortsätter trots pandemin, eftersom det är viktiga nätverk för just barn och ungdomar.

Vilka läger och kollon blir det i sommar?

De vill nu skapa sig en överblick över vilka läger och kollon som kommer att anordnas sommaren 2020 i vårt län för barn födda 2002 och senare. De har därför bett oss som arbetar med krisberedskap i kommunerna att samla in den informationen.

De frågor länsstyrelsen vill ha svar på är:

Kommer sommaraktiviteter såsom läger och kollo att genomföras i sommar?

- Om nej, motivera varför.

- Om verksamheter har ställts om (ändrats), hur?

Svara Kicki Lech senast 27 maj

Länsstyrelsen vill ha svar från mig senast 28 maj. Nu vet jag att jag är väldigt sent ute, men hoppas ändå att ni hinner svara. Mejla gärna ert svar direkt till mig: christina.lech@torsby.se

Skicka gärna ert svar till mig även om ni inte hinner till den 28 maj. Ni ser mina kontaktuppgifter i brevfoten om ni har några frågor.

Vänliga hälsningar

Kicki Lech
säkerhetssamordnare i Torsby kommun

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen