Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Företagsamheten i Torsby kommun

Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar. Den 7 mars, 2017 släpptes siffrorna för 2016.

Statistiken hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, snarare än antalet företag.

En person räknas som företagsam om personen antingen:

- har en F-skattsedel, eller 
- är delägare i ett aktivt handelsbolag, eller
- är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag

Individerna räknas bara en gång oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. 

Resultatet för Företagsamheten i Torsby kommun i jämförelse med Sverige och övriga länet mätt per tusen invånare:

Andelen företagsamma människor i andel av befolkning ökar försiktigt och uppgår till 10,5% i Värmlands län. Det är fortfarande markant under snittet för Sverige på 12,3%. Torsby placerar sig här på plats 4 i länet med sina 12%. Bland länets kvinnor ökar företagsamheten för sjunde året i följd och landar på 6,1%. Även här ligger Torsby bättre än länet med sina 6,8%.

Nyföretagsamheten ökar, men från en svag nivå. Värmland klättrar dock upp en placering i rankingen över nyföretagsamhet bland Sveriges län. Sverigesnittet är 11%,  länet 9,5% och för Torsbys del 10,9%.

7,5% av Värmlands nyföretagsamma driver tillväxtföretag fem år senare (urvalet är nyföretagare för år 2011). Med tillväxtföretag menas här ett publikt AB med minst 5 anställda. Torsbys resultat är bättre än länet och landar på 8,3%.

Enbart fyra län har yngre företagsledare än Värmland. Torsby hamnar på plats 2 i länet då resultatet visar att 6,5% av totala antalet VD:ar är äldre (här födda 1940-1947) och 6,5% är yngre (födda 1985 och senare). Det går 1 st äldre VD per yngre VD.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är glädjande att tillväxtföretagandet i Torsby står sig väl i jämförelse med övriga länet. Det är också bra att företagen i Torsby och Värmland har relativt unga företagsledare, det bådar gott inför framtiden då de agerar ambassadörer för eget företagande och kanske påverkar fler unga att se entreprenörskap som en möjlighet till jobb.

Många av våra lokala företag i Torsby kommun står inför generationsskiftningar inom kort och kan vi få fler personer intresserade av att driva befintliga företag vidare så är det stora vinster med det. 

Läs hela rapporten i sin helhet härPDF

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)