Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Föräldrautbildning på arabiska

En gruppbild på personerna som går föräldrautbildningen.

Khadija Nassan och Pia Lidén på Familjecentralen i Torsby är gruppledare för Föräldraskap Sverige och har föräldrautbildning med Ahmad Ghabbour, Abdulrazak Wanli samt sittande Leyla Mohamed, Fatima Alswilmi, Nimbal Zaitoun, Ahlam Abdo och Sara Khalaf. Foto: Maria Ivansson

Nyttig information om skolan, hälsa och sjukvård och hur man gör för att må bra som familj. Detta får deltagarna i Föräldrautbildningen för utlandsfödda föräldrar som pågår på familjecentralen i Torsby.

Utbildningen är på både svenska och arabiska och leds av Pia Lidén och Khadija Nassan. Runt bordet på familjecentralen sitter både mammor och pappor till barn 0-18 år, men det kan även vara en mormor eller annan viktig person, eller en blivande förälder, som deltar. Kursen är på fem träffar. Att utbildningen är viktig intygar de allihop.

Givande kurs

De får mycket samhällsinformation, om skolan där pojkar och flickor har samma ämnen ihop säger Pia Lindén, gruppledare för Föräldraskap Sverige.
- Vi pratar även om hälsa och sjukvård och vi utgår hela tiden från Barnkonventionen om barns rättigheter, fortsätter hon.

Sara Khalaf går kursen tillsammans med sin man Abdulrazak Wanli och hon tycker det är väldigt bra att få lära sig mer om skolan och alla ämnen. Nimbal Zaitoun tycker det är bra att få lära sig om regler i Sverige och vad hennes barn gör på förskolan, där de trivs väldigt bra. Inte att förglömma att de får information om vilka aktiviteter som finns i Torsby och som barnen kan delta i, som fotboll, innebandy och handboll med mera.

Lär sig svenska

En viktig del är även att deltagarna får träna på svenska språket, alla går nämligen samtidigt och läser på SFI, Svenska för invandrare. Utbildningen utgår från ett fast material men det handlar mycket om dialog och diskussioner i grupper.

Från Stockholm till Värmland

Stockholm stad och länsstyrelsen i Stockholm har utvecklat konceptet som heter Föräldraskapet Sverige. Det är baserat på forskning om föräldraskapsstöd och undersökningar om vad utrikesfödda föräldrar önskar veta mer om när det gäller föräldraskap och det svenska samhället.

Syftet är bl.a. att stärka människors känsla av sammanhang och minska utsatthet.

Målet är bl.a. att stärka föräldrar och jämställt föräldraskap, att alla barn ska få förutsättningar att växa upp i en trygg miljö, bättre skolresultat för barnen och ökade möjligheter att ta del av det svenska samhället.

Nu har projektet nått Värmland där tio kommuner deltar. Region Värmland finansierar och Sunne är projektägare. Pia Lidén och Khadija Nassan går en handledarutbildning och för att bli godkända måste de hålla en kurs på fem tillfällen. Den är på svenska och arabiska men sedan finns även önskemål om att ha kurser på engelska och tigrinja.

För mer information, kontakta:

Pia Lidén, gruppledare för Föräldraskap Sverige, 070-257 67 13, pia.liden@torsby.se

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)