Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Digital anslagstavla istället för en fysisk

Anslagstavla med postit på

Välkommen in på vår nya digitala anslagstavla!

Nu finns Torsby kommuns digitala anslagstavla på plats på vår webb, sedan en tid tillbaka. Det är en ny bestämmelse i kommunallagen som säger att alla kommuner, landsting och regioner från om med 1 januari 2018 ska ha en sådan.

Tidigare har vi, liksom alla andra, haft en vanlig fysisk anslagstavla. Den har funnits på kommunkontoret i Torsby. Där tillkännagav vi att kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll var justerade, vi anslog kallelser till kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden och annan information t.ex. om när översiktsplaner eller detaljplaner var utställda och vilka lediga jobb det fanns inom kommunen.

Sedan kommunhusets reception byggdes om och togs i bruk hösten 2016, så har denna information inte funnits på en fysisk anslagstavla, utan varit samlad i en pärm i nya receptionen så att alla som ville kunde ta del av den där.

Vad finns det på anslagstavlan?

Viss information finns direkt på anslagstavlan, annan finns det länkar till.

  • Kallelser till kommunfullmäktige och nämnderna
  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna (*)
  • Delegationsbeslut som inte ska anmälas
  • Hur du överklagar ett beslut
  • Vilka som är dina politiker i fullmäktige och nämnder
  • Lediga jobb inom kommunen

(*) Anslaget av ett protokolls justering ger utgångspunkten för att beräkna tiden för möjligheten att överklaga de beslut som kan överklagas med laglighetsprovning.

En utökad service

Egentligen fanns all denna information också på vår webbplats redan tidigare, men inte samlat på samma vis. Redan från 1998 publicerade vi fullmäktiges och nämndernas protokoll och kallelser på vår webb, och under många år har vi också haft lediga jobb där, och så fortsätter det även nu. Allting kommer att finnas på samma ställen på webben, för den som vant sig vid att hitta dem där de ligger, men de finns också nåbara via den nya digitala anslagstavlan.

Den nya digitala anslagstavlan ger fler personer möjlighet att se när protokollen är justerade, när kallelserna läggs ut osv. Alla med en dator, världen runt, kan följa oss på webben. Den fysiska pärm som funnits i receptionen har inte varit så välbesökt, tvärtom har nästan ingen varit där och
tittat. Nu blir det kanske lättare att följa kommunens politiska behandling av ärenden, genom den nya digitala anslagstavlan.

Här finns anslagstavlan på webben

På förstasidan på www.torsby.se finner du den som en klickbar ikon, strax under nyheterna på webben. Du kan också nå den genom att skriva in www.torsby.se/anslagstavla i adressfältet på internet, eller kort och gott ordet anslagstavla i sökrutan om du är på vår webbplats.

Ikonrad från torsby.se

Har du frågor?

Har du frågor om vår digitala anslagstavla, kan du höra av dig till vår kommunsekreterare Johanna Lundkvist på tfn 0560-160 66, eller johanna.lundkvist@torsby.se. Hon har också hand om kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och arbetsutskottets kallelser och protokoll.

Rör det nämndernas kallelser eller protokoll, så ber vi dig vända dig direkt till nämndernas sekreterare, du finner dem under respektive nämnds sida här på webben,  www.torsby.se/kommunorganisation.

Välkommen in på vår nya digitala anslagstavla!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)