Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är verksamheter eller åtgärder som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vissa miljöfarliga verksamheter kräver enligt miljöbalken tillstånd. Dessa kallas för B-anläggningar. Om tillstånd krävs görs denna prövning av länsstyrelsen. En anmälningspliktig verksamhet, C-anläggning, ska anmälas till miljö-, bygg och räddningsnämnden.

Tillsynen av både tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter bedrivs av miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggkontoret.

Här nedan kan du se exempel på olika miljöfarliga verksamheter.

 • Sågverk
 • Grus- och bergtäkt
 • Uppställning av krossverk
 • Större värmepumpsanläggning
 • Skjutbana
 • Större avloppsanläggning
 • Mellanlagring av farligt avfall
 • Motorsportbana
 • Större verkstadsindustri
 • Större fastbränslepanna
 • Fiskodling

Egenkontroll

I miljölagstiftningen betonas verksamhetsutövarens skyldighet att genom egenkontroll styra, kontrollera, följa upp och ha kunskap om verksamheten så att miljöbalken och dess förordningar samt tillstånd och villkor följs.

Läs mer om egenkontroll.

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: