Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Maria Hedin
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016076
 • Mobil: +46703186076
 • E-post: maria.hedin@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Registrering av livsmedelsverksamhet

Alla verksamheter som enligt livsmedelslagstiftningen klassas som livsmedelsföretag, ska anmäla sin verksamhet för registrering för att få hantera, servera, sälja mat eller tillhandahålla dricksvatten.

Livsmedelslagstiftningens definition av företag innefattar alla verksamheter som med eller utan vinstsyfte hanterar mat. Förutsättningen är att verksamheten pågår kontinuerligt under en sammanhängande period (ej tillfällig) och att den har viss grad av organisation.

Tillfälliga verksamheter och vissa verksamheter med små hygieniska risker räknas inte som företag och behöver därmed inte något tillstånd för sin verksamhet. Men de är ändå skyldiga att följa kravet på att livsmedlen ska vara säkra. Det gäller t.ex. skolklasser och föreningar som någon enstaka gång säljer bullar eller grillad korv.

Privat beredning och hantering av mat, som sedan konsumeras i det egna hushållet eller i en privat krets, omfattas inte alls av livsmedelslagstiftningen. Det gäller exempelvis mat vid klassfest, bröllopsmiddag eller arbetsplatsmöte.

Anmälan om registrering

Om du vill starta en livsmedelsverksamhet, tillfälligt eller tillsvidare, ska du lämna in en anmälan till miljö- och byggkontoret. I denna bör du beskriva din verksamhet så utförligt som möjligt.

Registreringsbeviset som vi skriver ut är personligt, det betyder att om en verksamhet byter ägare måste den nya ägaren anmäla det till miljö- och byggkontoret. Vid registrering ska ni lämna in en anmälan till miljö- och byggkontoret senast tio arbetsdagar innan verksamheten öppnar. Vi gör sedan en kontroll av livsmedelsanläggningen efter att ni har startat.

Har du några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på miljö- och byggkontoret.

Kontaktuppgifterna finner du här ovan om du klickar på ikonen med texten "Kontakt”

Innehållsansvarig: Maria Hedin
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: