Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kontroll av dricksvatten

Vatten som är avsett för dryck, matlagning och till beredning av livsmedel hör till samlingsnamnet dricksvatten. Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel och även en förutsättning för mycket av den övriga livsmedelsproduktionen. Det är därför ytterst viktigt att dricksvattnet är av en god kvalitet.

Allt dricksvatten som tillhandahålls eller används i kommersiell verksamhet (t.ex. restaurang, café eller camping/stugby) eller offentlig verksamhet (t.ex. skola eller vårdinrättning) omfattas av livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. För väldigt små livsmedelsverksamheter som har en begränsad öppettid finns möjlighet att hämta kommunalt vatten. Tag i så fall kontakt med miljö- och byggkontoret.

Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter gäller även för vattenverk som tillhandahåller mer än 10 m³ vatten/dygn eller försörjer fler än 50 personer. Omfattas dricksvattenanläggningen av dessa föreskrifter ska ni registrera den hos miljö- och byggkontoret. Dessutom ska ni ta fram ett provtagningsprogram som miljö- och byggkontoret fastställer.

Små vattenverk och enskilda hushåll med egen vattentäkt omfattas inte av dricksvattenföreskrifterna. På livsmedelsverkets hemsida finns mer information till dig med egen brunn.

Läs mer om eget dricksvatten.

Egenkontroll

Enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrift ska dricksvatten vara hälsosamt, rent och uppfylla vissa kvalitetskrav. Att ta fram ett system för egenkontroll är ett krav som ligger på dig som dricksvattenproducent.

Om problem med vattenkvaliteten uppkommer är det mycket viktigt att snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och miljö- och byggkontoret. Ni måste påbörja en utredning av orsaken till problemet så snart som möjligt.

Du kan också läsa mer om dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats .

Kontakta miljö- och byggkontoret om du vill ha mer information.

Kontaktuppgifterna finner du här ovan om du klickar på ikonen med texten "Kontakt”

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: