Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Döda djur och animaliskt avfall

Regler kring nedgrävning och insamling av döda djur har till syfte att förhindra spridning av sjukdomar till djur och människor.

Nedgrävning av döda djur - tillåtet eller inte?

I hela Torsby kommun är det tillåtet att gräva ner sällskapsdjur såsom hund och katt. Det är även tillåtet att gräva ner självdöda eller avlivade hästar efter att platsen godkänts av miljö- och byggkontoret.

Nedgrävning av döda/avlivade djur från livsmedelsproduktionen är tillåtet i alla församlingar utom i Lekvattnets och Fryksände. Även i dessa fall ska platsen godkännas av kommunen. För djurkroppar från gårdar i Lekvattnets och Fryksände församlingar gäller insamlingskrav.

Kontakta miljö och byggkontoret om du har frågor och funderingar. Kontaktuppgifterna finner du här ovan om du klickar på ikonen med texten "Kontakt"

Att tänka på vid nedgrävning av döda djur

 • Platsen bör ligga undanskymt och avstånd till stallar, boningshus och annan bebyggelse bör vara så stort att inte barn lockas till platsen. Om platsen ska användas för regelbunden nedgrävning rekommenderas ett avstånd på minst 200 meter.
 • Marken på platsen för nedgrävning bör vara plan, sluttande mark bör undvikas. Det är viktigt att förvissa sig om närliggande vattenbrunnar.
 • Ingen risk för förorening av vattendrag, vattenbrunnar och grundvatten får uppkomma.
 • Nedgrävning bör ske på sådant djup att andra djur inte gräver upp och kommer åt avfallet. 1,5 meter täckning rekommenderas. Som exempel kan ges att för vuxet nötkreatur krävs en 2-3 meter bred och 2,5-3 meter djup grop.
 • Transporten till platsen bör inte medföra spill och dropp från avfallet vilket kan sprida eventuell smitta vidare. Spill och dropp (t.ex. urin, blod träck) kan saneras med kalk i riklig mängd.
 • Redskap som använts vid transport/nedgrävning kan vara smittförande och bör rengöras med högtryckstvätt och desinfektionsmedel.

Det är inte tillåtet att lägga döda djur eller annat animaliskt avfall i flytgödselbrunnen.

Insamling av döda djur och animaliskt avfall

Det är Jordbruksverket som har beslutat om områden med insamlingskrav. Insamlingen av döda djur och övrigt animaliskt avfall (t.ex. slaktrester) sköts av Svensk Lantbrukstjänst AB . De kan även utföra avlivning av djur på gården vilket då bör begäras samtidigt som anmälan om hämtning görs.

Anmälan om hämtning av döda djur och övrigt animaliskt avfall sker till Svensk Lantbrukstjänst på telefon 010 - 490 99 00.

Innehållsansvarig: Nils G Söderqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: