Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avfall från företag

Alla som transporterar avfall ska ha tillstånd för detta från länsstyrelsen. Detta gäller alla typer av avfall.

Miljöbalken reglerar bland annat vem som ansvarar för olika typer av avfall och hur hantering och transport sker.

Kommunen har ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall. För verksamhetsavfall kan företaget själv välja vem man lämnar avfallet till. Avfallsförordningen innehåller en del som är viktiga att känna till:

 • Den som lämnar avfall för borttransport är skyldig att föra anteckningar om avfallet. Av anteckningarna ska det exempelvis framgå vilka mängder och vilka slag av avfall som uppkommer, vart avfallet transporteras och så vidare.
 • En avfallslämnare är skyldig att kontrollera att transportör och mottagare av avfallet har tillstånd för sina verksamheter.

Mottagare i Värmlands län med tillstånd för hantering av avfall är bland andra:

Pre Zero
Tel. 0560-108 63

RangSells AB, Karlstad
Tel. 054-775 59 00

LBC Wetab, Torsby Tel. 0560-120 60


Farligt avfall

Vissa avfallstyper klassificeras som farligt avfall. För dessa gäller särskilda regler.

Läs mer om farligt avfall


Elda inte avfall !

Om man eldar avfall i öppen eld bildas ämnen som är skadliga för miljön och för hälsan.

Läs mer om varför du inte ska elda avfall

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: