Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Cecilia Sjödén
 • administrativ chef
 • Telefon: 0560-160 03
 • Mobil: 073-271 21 97
 • E-post: cecilia.sjoden@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Val 2018

 Nu är det valår igen och dags för alla röstberättigade att ta sig iväg och rösta. Den här gången väljer vi vilka som ska styra i riksdagen, kommunen och landstinget. Den 9 september är det valdag och från och med 22 augusti är det möjligt att förtidsrösta.

Sidan är uppdelad i tre delar. Under rubriken Allmän information finner du information om vilka val det är och rösträtten. Under rubriken Information till väljare finner du information om vilka röstnings- och vallokaler som finns, samt deras öppettider. Under rubriken Information till partier finner du information om valsedlar och valbarhet för kandidater.

Allmän information om valet

Här kan du läsa mer om vilka val det är i år och hur rösträtten fungerar.

Vad är det för val i år?

I år är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Det innebär att vi väljer vilka vi vill ska representera oss både nationellt och lokalt. Det här valet sker vart fjärde år, och perioden personerna väljs för kallas mandatperiod

Vem får rösta?

Grundregeln för att du ska få rösta är att du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det finns också särskilda regler för rösträtten till de olika valen. Din rösträtt bestäms 30 dagar före valet utifrån uppgifterna i Skatteverkets folkbokföring. 

Rösträtt till riksdagen

För att du ska få rösta i valet till riksdagen gäller även följande:

 • du ska vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till landstings- och kommunfullmäktige

För att få rösta i valet till landstings- och kommunfullmäktige gäller även följande:

 • du ska vara svensk medborgare och folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • om du inte är svensk medborgare får du rösta om du är medborgare i något av EU:s medlemsländer, Norge eller Island och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • du kan även rösta om du är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

På ditt röstkort som skickas till din folkbokföringsadress före valet kommer du att kunna läsa vilka val du har rösträtt till. Det är väldigt bra om du har med dig ditt röstkort när du röstar.

När är det val?

Valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige är alltid den andra söndagen i september. I år infaller valet den 9 september. Vallokalerna i hela Sverige är öppna kl 08 till 20.

I Sverige är det inte möjligt att rösta digitalt, därför behöver du antingen förtidsrösta eller rösta på valdagen.

 

Information till väljare

 Här kan du läsa mer om när och var du kan förtidsrösta och var du röstar på valdagen. Du finner även inforamtion om hur röstning för utlandssvenskar går till och röstning via bud.

Förtidsröstning

När det är val har alla en möjlighet att förtidsrösta. I år börjar förtidsröstningen den 22 augusti och håller på till och med valdagen. Om du vill gå och förtidsrösta är du inte bunden till en särskild lokal, utan du kan dyka upp i vilken röstningslokal i Sverige du vill. Det är bra om du har med ditt rösnkort, men om du inte har det så kan röstmottagarna i röstningslokalen skriva ut ett nytt till dig. Din röst kommer sedan att skickas till det valdistrikt dit du tillhör, och räknas med i distriktets röster på valdagen.

Tänk på att du även kan förtidsrösta på valdagen, om du gör detta är du inte bunden till att besöka din vallokal. Du kan rösta i vilken röstningslokal du vill över hela Sverige. Din röst kommer efter valdagen att skickas till den kommun där du är folkbokförd och räknas med i valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen den 12 september.

Här finner du information om våra förtidsröstningslokaler och deras öppettiderPDF.

Du kan också förtidsrösta med bokbussen, det är nytt för i år. Bokbussens turlista under förtidsröstningsperioden kommer att vara lite förändrad och vi publicerar den så snart vi har den färdig.

För dig som inte är i närheten av din vallokal på valdagen finns det möjlighet att förtidsrösta även den dagen. Antalet lokaler som kan ta emot förtidsröster på valdagen är mindre än de andra dagarna, i Torsby kommun har vi endast tre. Här finner du information om var du kan förtidsrösta på valdagen.PDF

 

Röstning på valdagen

Om du vill rösta i en vallokal på valdagen är det viktigt att du går till den vallokal som finns angiven på ditt röstkort. Röstkortet borde du ha fått i brevlådan ett par veckor före valet. Om du går till en annan vallokal kommer de inte att ha möjlighet att ta emot din röst, utan de kommer att hänvisa dig till rätt vallokal.

I Torsby kommun har vi nio olika valdistrikt och varje distrikt har en egen vallokal. Du finner information om våra valdistrikt och deras lokaler härPDF. Alla vallokaler har öppet kl 08-20 på valdagen den 9 september.

 

Röstning för utlandssvenskar

Om du är bosatt utomlands har du rösträtt i riksdagsvalet. Du behöver anmäla dig till röstlängden minst vart tionde år och det gör du via en blankett till Skatteverket.

De personer som är folkbokförda utomlands får ett utlandsröstkort. Det skickas ut cirka två månader före valdagen och det går att använda både för att brevrösta och rösta på ambassad eller konsulat.

Om du är folkbokförd utomlands men befinner dig i Sverige vid tiden för valet kan du vända dit till Valmyndigheten, kommunen eller länsstyrelsen för att få ett dubblettröstkort för att kunna rösta i Sverige när du är på plats.

 

Röstning via bud

Om du inte kan ta dig till en röstnings- eller vallokal kan du rösta via ett bud. Budet kan vara en närstående eller någon annan du litar på och/eller har en relation till eller en lantbrevbärare. När man röstar via bud är det väldigt viktigt att både du som röstar och budet noggrannt följer de instruktioner som finns för budröstning, annars finns det en risk att rösten inte kan tas emot och ni får göra om det.

Kommunen kommer vid valet 2018 att ha ambulerande röstmottagare som kan komma hem till dig och hämta din röst. Vi kommer att lägga ut mer information om hur man kan använda de ambulerande röstmottagarna när det närmar sig valet.

  

Information till partier

 Här kan du läsa mer om vilka valsedlar kommunen ansvarar för att lägga ut i röstnings- och vallokaler, hur ni som parti ska agera när ni vill ha era valsedlar utlagda och hur man finner vilka kandidater som är valbara för de olika partierna.

Utlägg av valsedlar

I alla röstnings- och vallokaler ska det finnas valsedlar så att väljarna kan genomföra sitt val. Valnämnden ansvarar för att lägga ut blanka valsedlar för de tre olika valen; riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Valnämnden ansvarar också för att lägga ut blanka valsedlar för riksdagspartierna samt för de partier som är representerade i landstings- och/eller kommunfullmäktige.

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, måste själva komma till röstnings- och vallokaler för att lämna över sina valsedlar. När de lämnat valsedlarna tar röstmottagarna över ansvaret och fyller på så länge det räcker.

På Valmyndighetens hemsida www.val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ni finna information om vilka partiers valsedlar som ska finnas utlagda i vilken kommun. Partier som inte anmält sitt deltagande kommer att nekas att lägga ut sina valsedlar. Senast 30 dagar, alltså senast 10 augusti, före valet måste de partier som vill ställa upp i valet anmäla det till Valmyndigheten.

Valbarhet för kandidater

Partierna kan använda sig av öppna och låsta listor. En öppen lista innebär att väljarna själva kan skriva namn på valsedlarna, en låst lista innebär att namnen redan finns förtryckta. De kandidater som ska tas upp för de låsta listorna måste anmäla sitt samtycke till Valmyndigheten senast 7 september. På valdagen kommer det att finnas information på www.val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vilka personer som lämnat sitt samtycke.

 

Olika aktörer i valet

Valmyndigheten

Valmyndigheten ansvarar centralt för genomförande av val och landsomfattande folkomröstningar. Valmyndigheten planerar och samordnar genomförandet av valet. Mer information om valet och utförlig information på olika språk finner du på Valmyndighetens hemsida www.val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar för att dela in länet i valkretsar och -distrikt. De ansvarar för att utfärda nya röstkort, ändra i röstlängderna och rapportera in valresultatet till Valmyndigheten. Mer inforamtion finner du på www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen (valnämnden)

Kommunen genom den kommunala valnämnden ansvara för att genomföra valet på ett säkert sätt. Valnämnden ser till att det finns lokaler för val och att de lokalerna är bemannade med röstmottagare som är utbildade för den uppgiften. De inkomna rösterna räknas i de olika valdistrikten efter att vallokalerna stängt och sedan fraktar valnämnden rösterna till länsstyrelsen. Valnämnden genomför även den preliminära rösträkningen på onsdagen efter valet. Vill du kontakta valnämndens kansli kan du göra det på 0560-16015 eller till e-postadressen valn@torsby.se.

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *