Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Cecilia Sjödén
 • administrativ chef
 • Telefon: 0560-160 03
 • Mobil: 073-271 21 97
 • E-post: cecilia.sjoden@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Val 2018

 Nu är det valår igen och dags för alla röstberättigade att ta sig iväg och rösta. Den här gången väljer vi vilka som ska styra i riksdagen, kommunen och landstinget. Den 9 september är det valdag och från och med 22 augusti är det möjligt att förtidsrösta.


Vad är det för val i år?

I år är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Det innebär att vi väljer vilka vi vill ska representera oss både nationellt och lokalt. Det här valet sker vart fjärde år, och perioden personerna väljs för kallas mandatperiod.

 

Vem får rösta?

Grundregeln för att du ska få rösta är att du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det finns också särskilda regler för rösträtten till de olika valen. Din rösträtt bestäms 30 dagar före valet utifrån uppgifterna i Skatteverkets folkbokföring. 

Rösträtt till riksdagen

För att du ska få rösta i valet till riksdagen gäller även följande:

 • du ska vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till landstings- och kommunfullmäktige

För att få rösta i valet till landstings- och kommunfullmäktige gäller även följande:

 • du ska vara svensk medborgare och folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • om du inte är svensk medborgare får du rösta om du är medborgare i något av EU:s medlemsländer, Norge eller Island och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • du kan även rösta om du är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

På ditt röstkort som skickas till din folkbokföringsadress före valet kommer du att kunna läsa vilka val du har rösträtt till. Det är väldigt bra om du har med dig ditt röstkort när du röstar.


När är det val?

Valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige är alltid den andra söndagen i september. I år infaller valet den 9 september. Vallokalerna i hela Sverige är öppna kl 08 till 20.

I Sverige är det inte möjligt att rösta digitalt, därför behöver du antingen förtidsrösta eller rösta på valdagen.

 

Förtidsröstning

När det är val har alla en möjlighet att förtidsrösta. I år börjar förtidsröstningen den 22 augusti och håller på till och med valdagen. Om du vill gå och förtidsrösta är du inte bunden till en särskild lokal, utan du kan dyka upp i vilken röstningslokal i Sverige du vill. Det är bra om du har med ditt röstnkort, men om du inte har det så kan röstmottagarna i röstningslokalen skriva ut ett nytt till dig. Din röst kommer sedan att skickas till det valdistrikt dit du tillhör, och räknas med i distriktets röster på valdagen.

Tänk på att du även kan förtidsrösta på valdagen, om du gör detta är du inte bunden till att besöka din vallokal. Du kan rösta i vilken röstningslokal du vill över hela Sverige. Din röst kommer efter valdagen att skickas till den kommun där du är folkbokförd och räknas med i valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen den 12 september.

I Torsby kommun kommer vi att ha ett antal lokaler där man kan förtidsrösta. De är ännu inte beslutade och information om dem kommer att läggas upp direkt det är möjligt. Det kommer att vara möjligt att förtidsrösta på valdagen i tre olika lokaler i kommunen. Även information om det kommer att läggas upp här.

 

Röstning på valdagen

Om du vill rösta i en vallokal på valdagen är det viktigt att du går till den vallokal som finns angiven på ditt röstkort. Röstkortet borde du ha fått i brevlådan ett par veckor före valet. Om du går till en annan vallokal kommer de inte att ha möjlighet att ta emot din röst.

I Torsby kommun kommer vi att ha nio olika vallokaler. De är ännu inte beslutade och information om dem kommer att läggas upp direkt det är möjligt.


Röstning för utlandssvenskar

Om du är bosatt utomlands har du rösträtt i riksdagsvalet. Du behöver anmäla dig till röstlängden minst vart tionde år och det gör du via en blankett till Skatteverket.

De personer som är folkbokförda utomlands får ett utlandsröstkort. Det skickas ut cirka två månader före valdagen och det går att använda både för att brevrösta och rösta på ambassad eller konsulat.

Om du är folkbokförd utomlands men befinner dig i Sverige vid tiden för valet kan du vända dit till Valmyndigheten, kommunen eller länsstyrelsen för att få ett dubblettröstkort för att kunna rösta i Sverige när du är på plats.

 

 

Röstning via bud

Om du inte kan ta dig till en röstnings- eller vallokal kan du rösta via ett bud. Budet kan vara en närstående eller någon annan du litar på och/eller har en relation till eller en lantbrevbärare. När man röstar via bud är det väldigt viktigt att både du som röstar och budet noggrannt följer de instruktioner som finns för budröstning, annars finns det en risk att rösten inte kan tas emot och ni får göra om det.

Kommunen kommer vid valet 2018 att ha ambulerande röstmottagare som kan komma hem till dig och hämta din röst. Vi kommer att lägga ut mer information om hur man kan använda de ambulerande röstmottagarna när det närmar sig valet.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *