Torsby kommun
Torsby kommun

Kungörelser

På denna sida anslår vi kungörelser av olika slag. Just nu kungör vi förslag till tillägg till översiktsplan, LIS-plan

Kungörelse i TorsbyBladet onsdagen den 27 november och i länspressen (NWT och VF) tisdagen den 3 december 2019:

Välkommen till utställning av förslag till

LIS-plan för Torsby kommun

Torsby kommun har arbetat fram ett sk. tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Tillägget pekar ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Förslaget ställs nu ut och kommunen önskar synpunkter på förslaget.

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

De utpekade områdena blir vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, d.v.s. att de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av upphävande av eller dispens från strandskyddet enligt kriterierna i miljöbalkens 7 kap 18 punkt e §.

Dessa handlingar ingår i utställningen

 • Förslag till LIS-plan, daterat 21 oktober 2019
 • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Naturinventering
 • Samrådsredogörelse

Här finner du förslaget

Alla handlingar i förslaget till LIS-plan finns på Torsby kommuns webbplats www.torsby.se/kungorelser (alltså här på denna sida).

Här finner du handlingarna.

Förslaget finns även utställt på biblioteket i Torsby och biblioteket i Sysslebäck. Bibliotekens öppettider finns på www.torsby.se/oppettider.

Utställningen pågår från 4 december 2019 till och med 5 februari 2020.

Lämna synpunkter senast 5 februari

Vi ber dig att lämna dina synpunkter på förslaget till LIS-plan i skriftlig form (e-post går bra) senast den 5 februari 2020.

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson, 0560-160 18 eller miljö- och byggchef Malin Jonsson, 0560-160 84.

Sänd dina synpunkter till

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby

eller via e-post till ks@torsby.se.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Cecilia Sjödén
 • administrativ chef
 • Tfn: 0560-160 03
 • Mobil: 073-271 21 97
 • E-post: cecilia.sjoden@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen