Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johanna Lundkvist
 • förvaltningssekreterare
 • Telefon: 0560-160 66
 • Mobil: 070-246 18 95
 • E-post: johanna.lundkvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


Personuppgiftslagen, PuL

Personuppgifter är information som på något sätt kan härledas till en specifik person som är i livet. Personuppgiftslagen SFS 1998:204 (PuL) reglerar hur man får använda personlig information utan att personens integritet kränks

datainspektionens hemsida kan du läsa mer om lagstiftningen, hur den tillämpas och vilka rättigheter du har när det gäller din personliga integritet.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) att ersätta den svenska personuppgiftslagen.
Läs mer om den nya lagen på Datainspektionens webbsida, dataskyddsförordningen.

När registreras mina personuppgifter?

Hos Torsby kommun kan dina personuppgifter registreras vid t ex ansökningar om förskoleplats eller vid ansökan om bygglov. Om du skickar e-post till kommunen så diarieförs ditt brev. Detta är exempel på tillfällen som kommunen behandlar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

All slags information som på något sätt kan hänföras till en fysisk person som är i livet kan betraktas som en personuppgift (3 §). Det kan t ex vara: namn, personnummer, adress, bilder eller telefonnummer. Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det sker enligt reglerna i PuL.

Med behandling menas allt man gör med personuppgifter, vare sig det sker med en dators hjälp eller ej. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring och bearbetning.

Samtycke

Huvudregeln är att personuppgifter bara får behandlas om den registrerade personen samtycker, men det finns undantag som innebär att behandling av personuppgifter i vissa fall kan ske utan samtycke. För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna bl.a. används i samband med myndighetsutövning, för att kunna utföra en skyldighet som är en plikt för kommunen eller att ett avtalsförhållande finns.

Registerutdrag enligt PuL §26

Vem som helst kan en gång per år begära ut ett registerutdrag över sig själv från kommunen. Registerutdraget visar uppgifter som är registrerade i olika register, men inte de som finns i löpande text.

Enligt § 26 i Personuppgiftslagen (PuL) kan vem som helst begära ett utdrag över alla sina personuppgifter som finns registrerade i kommunens olika verksamhetssystem. Detta kan göras en gång per kalenderår och är kostnadsfritt.

Om kommunen har uppgifter om den sökande i sina system svarar vi också på följande frågor

 • vilka uppgifter om den sökande som behandlas,
 • vartifrån uppgifterna har hämtats,
 • varför de behandlas hos kommunen och
 • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som de lämnas ut.

Personuppgifter som finns hos kommunen i ostruktuerad form kommer inte att lämnas ut med registerutdraget. Med ostrukturerad form menas bland annat personuppgifter i löpande text, e-postlådor och filsystem.

Undantag från informationsskyldigheten kan gälla vid sekretess och tystnadsplikt.

Så här begär du ett registerutdrag

Begäran måste vara skriftlig, innehålla ditt namn och personnummer och du som söker dina personuppgifter måste skriva under den. Du kan begära ett registerutdrag för alla personuppgifter gällande dig som kommunen hanterar, eller så kan du begära utdrag för en specifik verksamhet. Din begäran om registerutdrag skickar du till:

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

När vi fått din begäran kommer den att hanteras och du ska få svar inom en månad. Om det dröjer längre än så kommer vi att kontakta dig och meddela detta. Det sammanställda registerutdraget skickar vi sedan till din folkbokföringsadress.

Ändring av uppgifter

Du kan begära att kommunen rättar eller utplånar personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (28 § PuL). Om du återkallar ett samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas, men behandling av uppgifter som redan samlats in får fortsätta.

Har du frågor?

Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Kontakta gärna den nämnd som din fråga gäller direkt.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *