Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Anders Björck
 • Kommundirektör bi
 • Tfn: +4656016086
 • Mobil: +46706009497
 • E-post: anders.bjorck@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Alla som är folkbokförda i kommunen eller äger fast egendom i kommunen har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten. För att ett beslut ska kunna överklagas ska det vara fattat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten eller nämnderna.

Du måste överklaga beslutet hos förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens officiella anslagstavla.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan förvaltningsrätten inte ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen av kommunen.

Kontakt

Förvaltningsrätten Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Besöksadress: Rådhuset Stora torget, 652 24 Karlstad
Tel: 054-14 85 00
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller ekonomiskt bistånd kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Endast den som är berörd av beslutet kan överklaga.

I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet berör om hur beslutet kan överklagas (besvärshänvisning).

Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Överklagandet ska skickas till den kommunala myndighet som fattat beslutet.

Vid en överklagan prövar den överprövande myndigheten (förvaltningsrätten eller länsstyrelsen) själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Synpunkter

Om du inte vill klaga genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär kan du istället lämna en synpunkt.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: