Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter och taxor, alla

Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter. Här kan du läsa mer om de taxor som Torsby kommun har. De flesta taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige (kf), medan andra beslutas av nämnderna, på delegation av fullmäktige.

Taxor sporthallar 2023


Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (hel hall)

Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (halv hall)

Privat/företag

350 kr/h

300 kr/h

Förening/senior, träning

95 kr/h

75 kr/h

Förening/senior, match

300 kr/h

Taxan för sporthallar är fastställd av 2023-03-09 av fritidschef genom delegering.

Taxor sporthallar arrangemang 2023


Företag och privat Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (hel hall)

Förening Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (halv hall)

Arrangemang helt dygn

4 250 kr

1 550 kr

Arrangemang kl. 07-20

2 250 kr

850 kr

Arrangemang kl. 20-07

2 250 kr

850 kr

Arrangemang per timme

850 kr

155 kr
Taxor gymnastikhallar 2023


Holmes­hallen

Oleby­hallen

Östmarks­hallen

Stöllet­hallen

Fryken­skolan

Privat/företag

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

Förening/senior

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

Taxan för gymnastikhallar är fastställd 2023-03-09 av fritidschef genom delegering.

Taxa fotbollsplaner 2023


Björnevi A-plan

Björnevi B-plan

Valberget

Björnevi IP

Gräsytor privat

850 kr/h

750 kr/h

750 kr/h


Gräsytor förening/senior

115 kr/h

85 kr/h

85 kr/h


Gräsytor match

450 kr/h

350 kr/h

350 kr/h


Friidrottsbana tävling
550 kr/tävling

Friidrottsbana träning
300 kr halv dag


Taxan för fotbollsplaner är fastställd 2023-03-09 av fritidschef genom delegering.

Taxa utrustning 2023


Speakervagn

Högtalar­anläggning modell stor

Högtalar­anläggning modell mindre

Privat/företag/extern förening

650 kr/dygn

450 kr/dygn

300 kr/dygn

Förening

550 kr/dygn

350 kr/dygn


Taxan för utrustning är fastställd 2023-03-09 av fritidschef genom delegering.

Avgift förskola och fritidshem‌ 2023


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola

3 % max
1645 kr

2 % max
1 097 kr

1 % max
548 kr

Ingen
avgift


Fritidshem

2 % max
1 097 kr

1 % max
548 kr

1 % max
548 kr

Ingen
avgift

Avgiften för förskola och fritidshem är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2022-12-08 § 108

Avgift musikskola, kulturskola‌ 2023Instrument och dansundervisning per kurs

450 kr/termin

Syskonrabatt, deltar fler syskon i undervisningen så blir den sammanlagd avgift

700 kr/termin

Deltar i fler kurser t.ex. instrument och dans, dubbel avgift


Vuxenavgift

750 kr/termin

Avgiften för musikskola, kulturskola är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2022-12-01 § 93


Avgifter för renhållning (hushållssopor) 2023

Abonnemang

Avgift/år

14-dagarshämtning, 190-liters kärl

2 240 kr

Månadshämtning

1 395 kr 

Fritidshus, 9 hämtningar/år: 15 maj - 15 september

1 135 kr

Containerområde (Flyberg, Västra Näsberget)

1 135 kr

Minimihämtning, hämtning vecka 17/18 och 41/42

680 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonnemangsavgift.
Varje ytterligare hushåll debiteras varsin avgift om 550 kr

550 kr

Avgift per extra sopsäck

70 kr

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

95 kr

2 hämtningar/vecka 360-liters kärl

17 520 kr

2 hämtningar/vecka 660-liters kärl

28 160 kr

Veckohämtning 360-liters kärl

8 760 kr

Veckohämtning 660-liters kärl

14 080 kr

14-dagarshämtning 360-liters kärl

4 380 kr

14-dagarshämtning 660-liters kärl

7 040 kr

Sommarhämtning 360-liters kärl

2 045 kr

Sommarhämtning 660-liters kärl

3 135 kr

Extrahämtning 360-liters kärl

220 kr

Extrahämtning 660-liters kärl

345 kr

Hyra 360-liters kärl

90 kr/mån

Hyra 660-liters kärl

180 kr/mån

Tömning av container 3 m3

1 075 kr

Tömning av container 8 m3

2 200 kr

Tömning av container 10 m3

2 640 kr

Hämtning per ton

1 650 kr

Transport per timme

1 380 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl. hämtningsavgift

2 500 kr

Extra debitering för lång hämtningsväg mellan


Sopbil - Kärl 15-30 m

25 kr/gång

Sopbil - Kärl 30-50 m

50 kr/gång

Avgifterna är angivna inkl. moms.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2022-09-26, § 120


Avgifter för renhållning (hushållssopor) 2024

Abonnemang

Avgift/år

14-dagarshämtning, 190-liters kärl

2 340 kr

Månadshämtning

1 560 kr

Fritidshus, 9 hämtningar/år: 15 maj - 15 september

1 280 kr

Containerområde (Flyberg, Västra Näsberget)

1 280 kr

Minimihämtning, hämtning vecka 17/18 och 41/42

790 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonnemangsavgift.
Varje ytterligare hushåll debiteras varsin avgift om 650 kr

650 kr

Avgift per extra sopsäck

70 kr

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

105 kr

2 hämtningar/vecka 360-liters kärl

18 220 kr

2 hämtningar/vecka 660-liters kärl

29 285 kr

Veckohämtning 360-liters kärl

9 110 kr

Veckohämtning 660-liters kärl

14 640 kr

14-dagarshämtning 360-liters kärl

4 680 kr

14-dagarshämtning 660-liters kärl

7 540 kr

Sommarhämtning 360-liters kärl

2 245 kr

Sommarhämtning 660-liters kärl

3 435 kr

Extrahämtning 360-liters kärl

240 kr

Extrahämtning 660-liters kärl

360 kr

Hyra 360-liters kärl

100 kr/mån

Hyra 660-liters kärl

215 kr/mån

Tömning av container 3 m3

1 175 kr

Tömning av container 8 m3

2 400 kr

Tömning av container 10 m3

2 875 kr

Hyra 8 m³ container

440 kr/mån

Hämtning per ton

1 800 kr

Transport per timme

1 690 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl. hämtningsavgift

2 750 kr

Extra debitering för lång hämtningsväg mellan


Sopbil - Kärl 15-30 m

30 kr/gång

Sopbil - Kärl 30-50 m

60 kr/gång

Avgifterna är angivna inkl. moms.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2023-09-25, § 103

Avgifter och information, vatten och spillvatten 2023

Dokument

Information

VA-taxa 2023 Pdf, 209.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2022-06-26 § 119

ABVA 2023 Pdf, 65.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Riktlinjer för fettavskiljare Pdf, 282.3 kB.


Information till fastighetsägare Pdf, 232.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Information 2023 till fastighetsägare om Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPris torgplats 2023

Tid

Kronor

Pris/dag

100 kr/plats, exklusive el


Pris eluttag 2023

Tid

1-fas

3-fas

Pris/dag

80 kr

240 kr

 

Moms tillkommer på elen.

Priserna för torgplats och eluttag är fastställda av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 187.

Fjärrvärmetaxa Östmark 2023

 

Kostnad

Rörlig avgift småhus, lägenhet, lokal (kr/kWh)

1,38 kr

Fast avgift småhus (kr/år)

3 625 kr

Fast avgift lägenhet (kr/år)

2 125 kr

Fast avgift lokal (kr/m², år)*

20,63 kr

*Minimum fast avgift för en lokal = fast avgift för ett småhus.

Taxorna är angivna inkl. moms.

Taxorna för fjärrvärme är fastställda av kommunfullmäktige 2023-09-26 § 117

Fjärrvärmetaxa Östmark 2024

 

Kostnad

Rörlig avgift småhus, lägenhet, lokal (kr/kWh)

1,53 kr

Fast avgift småhus (kr/år)

3 687,50 kr

Fast avgift lägenhet (kr/år)

2 187,50 kr

Fast avgift lokal (kr/m², år)*

21,25 kr

*Minimum fast avgift för en lokal = fast avgift för ett småhus.

Taxorna är angivna inkl. moms.

Taxorna för fjärrvärme är fastställda av kommunfullmäktige 2023-09-25 § 104

Jaktarrendeavgifter 1 juli 2023 till 30 juni 2024

 

Pris/år

All jakt för person som fyllt 30 år

3 000 kr

All jakt för person under 30 år

1 250 kr

Älgjakt för person som fyllt 30 år

2 000 kr

Älgjakt för person under 30 år

750 kr

Övrig jakt för person som fyllt 30 år

1 875 kr

Övrig jakt för person under 30 år

625 kr

Lagstadgad moms ingår.

Avgiften för jaktarrende är beslutad av kommunfullmäktige 2022-12-12, § 186.

Avgift för anmälan och prövning folköl och alkohol 2023

Tjänst

Kostnad

Folköl


Anmälan om handel med eller servering av folköl

1 107 kr

Alkohol


Ansökan om stadigvarande tillstånd

11 070 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd då ansökan inkommer inom 3 månader efter avslagsbeslut som grundar sig på underkänt kunskapsprov

5 535 kr

Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd

4 428 kr

Prövning av ägarförändring

1 107 kr

Ansökan om tillfällig ändring i innevarande tillstånd, upp till 4 sammanhängande dagar

1 107 kr

Ansökan om gemensam serveringsyta för stadigvarande tillstånd per sökande.

3 321 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten

6 642 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten (innehavare av serveringstillstånd i kommunen)

4 428 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vid första ansökningstillfället.

1 107 kr

För upprepade ansökningstillfällen under kommande 12 månader

300 kr

Prövning av ny lokal vid catering

300 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta per sökande

2 214 krKostnad för kunskapsprov ingår i ansökningsavgiften i de fall kunskapsprov är ett krav för tillståndet.

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.
Avgifterna för anmälan och prövning folköl och alkohol är fastställda av kommunfullmäktige
2022-06-20 § 84

Avgifter i eget/ordinärt boende 2023

Tjänst

Kostnad

Hemtjänst, timme

386 kr

Hemtjänst, maxavgift månad

2 359 krTrygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, månad

370 kr

Trygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, installationsavgift (engångsavgift)


386 krHemsjukvård, besök

221 kr

Hemsjukvård, maxavgift månad

2 359 krMatdistribution/lunch

72 kr

Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera

932 kr/mån

Näringsdryck (enlig befintligt avtal)

självkostnadspris

Rehab/bostadsanpassning, per besök

221 kr

Rehab/bostadsanpassning, maxavgift per månad

2 359 kr

Läkemedelsautomat, installationsavgift

386 kr

Avgifterna för insatser i eget boende är fastställda av socialnämnden 2023-01-10 § 6

Avgifter i korttidsboende, växelvård 2023

Tjänst

Kostnad

Omvårdnadsavgift, dygn

79 kr

Omvårdnadsavgift, maxavgift månad

2 359 krKost, dygn

121 kr

Kost, maxavgift månad

3 635 kr

Avgifterna för insatser i korttidsboende, växelvård är fastställda av socialnämnden 2023-01-10 § 6

Avgifter i särskilt boende 2023

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 6 470 kr + merkostnad för mat 565 kr - div avdrag 945 kr)

6 090 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

5 207 krKost, månad

3 635 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 359 kr

Avgifterna för insatser i särskilt boende är fastställda av socialnämnden 2023-01-10 § 6

Avgifter i daglig verksamhet 2023

Tjänst

Kostnad

Dagverksamhet


Lunch

72 krResor - daglig verksamhet, enkelresa

54 kr

Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik)

1 379 kr

Avgifterna för daglig verksamhet är fastställda av socialnämnden 2023-01-10 § 6

Avgifter inom LSS 2023

Tjänst

Kostnad

Hemsjukvård/ besök

221 kr

Hemsjukvård/ maxavgift månad

2 359 krFritidshem (Virveln), följer BUNs taxa för avgift i fritidshem

1 097 kr/månMat kortidsvistelse - under 16 år:
Frukost 12 kr, lunch 21 kr, middag 201kr, kvällsmål 12 kr och mellanmål 6 kr


Max 74 kr/dygn

Mat korttidsvistelse - över 16 år:
Frukost 25 kr, lunch 40 kr, middag 40 kr, kvällsmål 25 kr och mellanmål 12 kr


Max 88 kr/dygnMat bostad med särskild service - under 16 år

Max 74 kr/dygn

Mat bostad med särskild service - över 16 år

Max 88 kr/dygnLunch - daglig verksamhet

72 krFritidsresor

5 kr/km

Avgifterna för insatser inom LSS är fastställda av socialnämnden 2023-01-10 § 6

Avgift för anmälan och prövning tobak 2023

Tjänst

Kostnad

Tobaksvaror


Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror

8 856 kr

Prövning av ändringar såsom ägarförändring och/eller ägarbyte

2 214 kr

Anmälan av om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 107 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror

4 428kr

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.


Avgifterna för anmälan och prövning tobak är fastställda av kommunfullmäktige 2022-06-20 § 84

Avgift för anmälan och prövning tobaksfria nikotinprodukter 2023

Tjänst

Kostnad

Anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

1 107 krAvgifterna för anmälan och prövning tobaksfria nikotinprodukter är fastställda av kommunfullmäktige 2022-06-20 § 84

Avgift för tillsyn folköl 2023

Tjänst

Kostnad

Anmälningspliktig handel med eller servering av folköl. Kostnaden gäller för varje försäljnings- eller serveringsställe.

1 660krAvgifterna för tillsyn folköl är fastställda av kommunfullmäktige 202-06-20 § 84

Avgift för tillsyn alkohol 2023

Avgiftsklass årsomsättning, kr

Kostnad

Alkohol


Tillståndspliktig verksamhet med servering av alkohol.

Den årliga tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig tillsynsavgift

som är baserad på serveringsställets årliga redovisade alkoholomsättning av alkoholdrycker för innehavare av stadigvarande tillstånd.

2 214 krAvgiftsklass Årsomsättning, kr

Avgift per år

0 - 50 000 kr

550 kr

50 001 - 200 000 kr

2 214 kr

200 001 - 400 000 kr

4 428 kr

400 001 - 600 000 kr

6 642 kr

600 001 - 800 000 kr

8 856 kr

800 001 - 1 000 000 kr

11 070 kr

1 000 001 - uppåt

13 284 krDen fasta tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd.

Den rörliga tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd.
Avgifterna för tillsyn alkohol är fastställda av kommunfullmäktige 2022-06-20 § 84

Avgift för tillsyn tobaksvaror 2023

Tjänst

Kostnad

Tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror

5 535 kr

Anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 660 krAvgifterna för tillsyn tobaksvaror är fastställda av kommunfullmäktige 2022-06-20 § 84

Avgift för tillsyn receptfria läkemedel 2023

Tjänst

Kostnad

Handel med vissa receptfria läkemedel

1 660 krAvgiften för tillsyn av receptfria läkemedel är fastställda av kommunfullmäktige 2022-06-20 § 84

Avgift för tillsyn tobaksfria nikotinprodukter 2023

Tjänst

Kostnad

Handel med tobaksfria nikotinprodukter

1 660 krAvgiften för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter är fastställda av kommunfullmäktige 2022-06-20 § 84

Kombinationsavgifter för tobaksvaror och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter 2023

Produktgrupper

Årlig tillsynsavgift

Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror + ytterligare produktgrupp

5 535 kr + 1 107 kr för ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig försäljning tobaksvaror)

1 660 kr + 1 107 krKombinationsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2022-06-20 § 84

Avgift för dispens från årlig slamtömning 2023

Enligt kommunens taxa tas en ansökningsavgift ut på 1 330 kronor, som ska täcka kostnaderna för miljö-, bygg- och räddningsnämndens handläggning.


Taxan är fastställd av miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2022-12-14 § 202

 

Kopieringstaxa 2023Kopiering av allmänna handlingar

Upp till 10 kopior - ingen avgift, därutöver 5 kr/kopia.

Kopiering av allmänna handlingar (som kräver efterbehandling) utlämnade via digitalt media (e-post)

A4 - 5 kr/kopia.

Kopering till ideella föreningar

A4 - 1 kr/kopia.
A3 - 2 kr/kopia.

Kopiering till allmänhet

A4 - 5 kr/kopia.
A3 - 7 kr/kopia.

  1. Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare tjänster utöver de som anges under kopieringstaxan nedan.
  2. Allmänna handlingar som först måste skrivas ut ur system och skannas in för att kunna sändas digitalt har en avgift (nämns som kräver efterbehandling).
  3. Om en beställning av allmänna handlingar omfattar tio sidor eller mer görs i flera mindre poster ska avgiften räknas utifrån den totala beställningen.
  4. Kommunen tar även ut ersättning för eventuell portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram eller för andra kostnader som utgår från utskick av uttaget.
  5. Moms tillkommer på samtliga avgifter utom för kopiering av allmänna handlingar.

Avgiften för kopieringstaxa 2023 är fastställd av kommunfullmäktige 2022-09-26 § 121


Taxa slamtömning 2024

Typ

Pris

Framkörningsavgift*

884 kr

Kubikmeter:

 

0 - 3

1 415 kr

3,1 - 6

1 795 kr

6,1 - 9

2 490 kr

9,1 - 11

3 640 kr

11,1 - 27

4 895 kr

Mer än 27,1

8 895 krTilläggstjänster:


Akut tömning (inom 24 timmar)

3 125 kr

Extra tömning (inom 5 dagar)

1 013 kr

Extra tömning (inom 14 dagar)

775 kr

Budad tömning (bestämd dag, tidsslag) tillägg per tömning

1 688 kr

Slanglängd med än 25 meter, pris/5 meter

125 kr

Framgrävning av brunnslock, kr/tömning

625 kr

Dubbelbemanning vid tunga brunnslock, kr/styck**

1 250 kr

Återfyllning 0 - 1 kbm kr/gång

300 kr

Återfyllning >1,0 - 2 kbm kr/gång

600 kr

Återfyllning >2,0 - 5 kbm kr/gång

900 kr

Återfyllning >5 kbm kr/gång

1 200 kr

  

Fettavskiljare


Typ


Schemalagd tömning

2 515 kr

Pris/kubikmeter

1 780 kr* Ingår i ordinarie tömningsavgift. Avgiften tas ut om tömning ej kan utföras.

** Debiteras inte vid första tillfället (vikten på locket får inte överstiga 18 kilo). Abonnenten får en skriftlig varning.

Avgifterna är angivna inkl. moms.

Taxan är fastställda av kommunfullmäktige 2023-09-25, § 102

Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen