Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Birgitta Nilsson
 • Förvaltningssekreterare
 • Tfn: +4656016142
 • Mobil: +46701040767
 • E-post: birgitta.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Socialnämnden

Socialnämnden har ansvar för all individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg.

Ärenden, handlingar, protokoll

Politiker i nämnder och arbetsutskott

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden har också ett utskott som består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet bereder ärenden till nämnden och beslutar i vissa frågor.

Ordförande i nämnden och utskottet heter Tommy Olsson (S) , 1:e vice ordförande heter Ulf Ronge (M) och 2:e vice ordförande Susanne Sätterlund (SD)

Nämndsekreterare är Birgitta Nilsson.

Nämndens viktigaste uppgifter

 • Särskilda boenden
 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Rehabelitering
 • Bostadsanpassning
 • Daglig verksamhet
 • Korrtidsverksamhet
 • Kontaktpersoner
 • Personlig assistent
 • Individ- och familjeomsorg

Nämndens viktigaste dokument

Nämndens förvaltning

Nämnden har till sin hjälp en förvaltning med anställd personal. Förvaltningschef är socialchef Gunnar Wigstrand. 

Innehållsansvarig: Birgitta Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: