Torsby kommun
Torsby kommun

Medborgar- och demokratiberedningen

Torsby kommun har tillsatt en fullmäktigeberedning som heter "medborgar- och demokratiberedningen". Den ska bl.a. utveckla formerna för medborgardialoger.

I beredningen finns alla partier som har platser i kommunfullmäktige representerade med en person och det största partiet, socialdemokraterna, har två ledamöter. Ledamöterna är valda fram till nästa val i september 2018.

Politiker i beredningen

 • Eva-Lena Gustavsson (S) är ordförande
 • Ann-Katrin Järåsen (S)
 • Alf Larsson (C)
 • Inger Larén (L)
 • Ulf Ronge (M)
 • Vakant (SD)
 • Bengt Berg (V)
 • Birgitta Karstensson (MP)

Du finner deras kontaktuppgifter i vår förtroendemannadatabas.

Prioriterade ansvarsområden

 • Utveckla formerna för medborgardialoger och utveckla verktyget för fortsatt användning i bred samverkan med nämnder och styrelser i kommunen.
 • Lyfta barnrättsperspektivet och FN:s barnkonvention
 • Vara politisk styrgrupp för arbetet med Toleransprojektet
 • Stärka fullmäktiges roll i de strategiska och viktiga utvecklingsfrågorna för kommunen

Arbetet återrapporteras i kommunfullmäktige och om det är aktuellt så kan beredningen föreslå åtgärder i olika frågor.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen