Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016003
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunens organisation

Kommunen leds av kommunfullmäktige och för att kommunen ska kunna utföra den verksamhet som kommunfullmäktige beslutar om finns kommunstyrelsen och sex nämnder.

Organisationsskiss

Så här är Torsby kommuns politiska organisation

Kommunfullmäktige

Kommunens nämnder

Kommunen har ett helägt kommunalt bolag

(Torsby Flygplats AB har avvecklats under 2022 och verksamheten tillhör nu kommunstyrelsen.)

Kommunen äger ett bolag tillsammans med näringslivet

 • Torsby Utveckling AB (Tuab). Kommunen äger 49 % av aktierna.

Förvaltningsorganisation

Till sin hjälp har de olika politiska nämnderna och bolagen en förvaltning med anställd personal, vilka arbetar på en eller flera olika avdelningar.

Du kan läsa mer om förvaltningens organisation och uppgifter under respektive styrelse och nämnd.

Rådgivande organ

Genom kommunens rådgivande organ, kan olika organisationer  och intressegrupper bidra till och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Här finner du de rådgivande organ som Torsby kommun har inrättat.


Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: