Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Elisabet Olsson
  • EU-strateg
  • Tfn: +4656016008
  • Mobil: +46732712207
  • E-post: elisabet.olsson@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Projekt Nya Friska tag ger jobb i lag

"Nya Friska tag ger jobb i lag" är ett 2-årigt projekt som ska vägleda och utbilda människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i syfte att de ska kunna erbjudas arbete, praktik eller uppmuntras att ansöka till utbildning inom de gröna näringarna.

Loggor

Projektets aktiviteter

Projektet är uppdelat i två steg.

I steg 1 erbjuder projektet ca 30 deltagare bred information om olika yrkesval inom området skogsbruk, naturvård, miljö och turism. Målet är att visa vilka jobbmöjligheter som finns inom de gröna näringarna och vilka utbildningsvägar som erbjuds.

Steg 2 vänder sig till en snävare grupp som valt att gå vidare från steg 1. Deltagarna erbjuder man bland annat ca 10 deltagare en utbildning för personbilskörkort och 5-8 personer erbjuds utbildning i röjning med sikte på kommande arbete i ett röjarlag.

Syfte

Syftet med projektet är att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden genom att inspirera och informera om olika utbildnings- och jobbmöjligheter inom den gröna sektorn. Syftet är också att erbjuda korta kompetensutvecklingsinsatser för personer som senare kan erbjudas anställning.

Mål

Målet med projektet vid projektets slut är att ca 25 deltagare från olika kategorier inom lokalbefolkningen har deltagit i projektets olika aktiviteter och att en majoritet av dessa ska känna att de utvecklats och kommit ett steg närmare arbetsmarknaden.

Projektfakta

Projektägare: Torsby kommun
Projektnamn: Nya Friska tag ger jobb i lag (Jnr 2016-7404)
Kontaktperson: Per-Håkan Häll (projektledare)
Telefon: 073-201 09 71
E-post: per-hakan.hall@torsby.se
Ansökningsdatum: 18/11/2016
Prioriterat av LAG: 30/03/2017
Formellt beslut SJV: 08/09/2017
Planerat slutdatum: 30/11/2019
Total budget: 998 151 SEK
Varav offentligt stöd: 100 %
Aktuell fond: Socialfonden

Utökad budget och förlängning av projketperiod

Nytt slutdatum: 30 juni 2020

Utökad budget med 526 144 kr

Utökad medfinansiering från Torsby kommun: ytterligare 25 000 kr

Utbildning röjning: ytterligare 6 personer

Utbildning körkort: ytterligare 2 personer


Aktuellt i projektet

Välkommen till en spännande dag på Nygård i Ekshärad. Vår gamla lanthushållsskola sedan 100 år tillbaka.


När och var

onsdag den 19 augusti 2020 på Nygård i Ekshärad

Föreläsare

Upptäck Snøfølk Ekonomisk Förening - en nybildad plattform för att göra mer med mindre. För ett mer hållbart samhälle. Vi berättar bl.a. om ett pågående projekt som heter CoPlant, en andelsodling där syftet är att inspirera till och underlätta för fler andelsodlare.

Vi får besök från Gröna gårdar som bland annat säljer gräsuppfött nöt- och lammkött.

Biologisk mångfald är en viktig del av hur vi kan vårda jorden in i en hållbar framtid. Korna och fårens bete och vall är ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet samt att hålla mark öppen från igenväxning. I Sverige har vi förlorat stora mängder av vår betesmark, som idag är igenväxt slyskog. När djuren föds upp på gräs blir betet ett viktigt inslag i uppfödningen som bevarar och utvecklar våra betesmarker.

Program för dagen:

10.00 -12.00 Snøfølk Nygård 12.00 -13.00 Lunch

13.00 -15.00 Märta Jansdotter, Gröna gårdar, Biologisk mångfald m.m.

Obs! Föranmälan krävs! Vi begränsar antalet platser! Vänta inte med din anmälan!

Anmälan senast den 17 augusti till:

Per-Håkan Häll /projektledare Friska Tag (det går även att skicka sin anmälan på sms) kontaktuppgifter hittar du under rubriken "Projektfakta"Landsbygdsblid med kor på grön äng

Projektet" Nya friska tag ger jobb i lag" ska bidra till att fler hittar jobb inom gröna sektorn ( jord, skog, turism)

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen