Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Elisabet Olsson
  • EU-strateg
  • Tfn: +4656016008
  • Mobil: +46732712207
  • E-post: elisabet.olsson@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Projekt Att arrangera aktiviteter på annans mark

Projektet går ut på att ta fram en modell där man, i samverkan mellan markägare, myndigheter och föreningar, ska kunna genomföra aktiviteter på annans mark på ett sätt som inte skadar djur och natur eller stör pågående markanvändning.

Loggor


Bakgrund

Våra milsvida skogar och många vattendrag erbjuder stora möjligheter att utveckla arbetstillfällen på landsbygden men även aktiviteter för motion och rekreation som gynnar folkhälsan. Vandring, snöskoter, ridning, skidor, motorsport och ridning har många utövare och här finns stor utvecklingspotential.Vi har hört synpunkter från myndighetshåll om att nedskräpning och sönderkörning och slitage av känsliga naturmarker är ett ökande problem. Kanske hotas den allemansrätt vi alla vill ha kvar, även markägarna?

Men ökat nyttjande av skog och mark skapar tyvärr också motsättningar mellan markägare och arrangörer och belastning och skador på natur, växt- och djurliv ökar. Nedskräpning och ibland stora skador på t ex planteringar, myrmarker och växande skog. Detta innebär ibland stora ekonomiska kostnader för markägaren och bestående skador i värdefulla naturområden är tyvärr inte alltför ovanliga.

Projekt

Vi behöver en bra modell för hur man kan samverka för att fortsatt kunna utveckla denna typ av aktiviteter, inte i motsättning, utan i samspel mellan aktör och markägare. Vi måste minska risken för nedskräpning och slitage på naturen. De olika intressegrupperna behöver träffas och prata med varandra, få information för att kunna förstå problemen och se saker ur ”motpartens” synvinkel. Först då kan vi börja samverka och nå en samverkanslösning.

Vårt projekt går ut på Vi ska titta på olika möjligheter t ex kanske vi kan ta in ledavgifter. Kanske en deponiavgift inför arrangemang som återbetalas efter utfört åtagande (städning och återställande av marker), anställa ledvakt?

Projektfakta

Projektägare: Torsby kommun
Projektnamn: Att arrangera aktiviteter på annans mark (jnr nr 2020-157)
Kontaktperson 1: Anders Olsson (projektledare)
Telefon: 070-5856624
E-post: anders.olsson@edu.torsby.se

Startdatum 2020 05 01
Planerat slutdatum: 2021 12 31
Total budget: 670 000 SEK
Aktuell fond: Landsbygdsfonden (Växtlust Värmland)


Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.



Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen