Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Torbjörn Almroth
 • stadsarkitekt
 • Telefon: 0560-160 20
 • Mobil: 070-602 04 45
 • E-post: torbjorn.almroth@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


Detaljplan för Branäs 7:1 (Hjorten)

 

Detaljplan för Branäs 7:1 har genomgått samråd och granskning. Nästa steg i planprocessen är att anta planen.

Syfte

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga 15 till 20 nya fritidshus. I den detaljplan som hittills gäller finns rätt inom ett kvarter bygga ett begränsat antal nya fritidshus. I den nya planen ska ytan för detta kvarter utökas med ca 60 %.

Planområde

Planområdet ligger i norra änden uppe på Branäsberget och är i huvudsak beläget inom detaljplan 299 Dpl (Gräsmyren) och till viss del inom detaljplan 314 Dpl (Branäsberget Centrum).

Planförfarande - hur planarbetet bedrivs

Planen handläggs med så kallat standardförfarande med samråd, granskning och antagande i miljö- bygg och räddningsnämnden. Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Samråd

Ett samråd har pågått under tiden 30 mars tilloch med 20 april 2017.Synpunkterna har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Granskning

I samrådsredogörelse och granskningsutlåtande kommenterads de synpunkter som lämnats in. Där anges också vilka ändringar som gjorts inför antagande. Granskningen pågick till den 20 juni 2017.

Antagande

Efter granskning kan planförslaget antas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden och cirka tre veckor senare få laga kraft (börja att gälla).

Handlingar för antagande

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer på kommunens webbsidor och kopior finns tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

 1. BeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF
 3. Samrådsredogörelse/granskningsutlåtandePDF

Ärendenummer

MBR-2016-647

 

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth tfn: 0560 - 160 20


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *