Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sune Eriksson
 • Renhållningsingenjör
 • Tfn: +4656016032
 • Mobil: +46706407604
 • E-post: sune.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

När är det sophämtning?

Torsby kommun har totalt ca 7000 kunder som har sophämtning. Entreprenören som sköter hämtningen är Nordren.

Sophämtning midsommar 2022

Nordren tömmer inga sopor på midsommarafton fredag 24 juni. De kommer istället att köra in den tömningen under vecka 26, 27 juni - 1 juli. Du som har ordinarie tömning på midsommarafton ska ställa ut ditt kärl senast måndag den 27 juni kl. 6.00 och låta det stå framme tills det är tömt.

Ni som har ordinarie tömning vecka 26, ställ ut ditt kärl senast kl. 6.00 på ordinarie hämtningsdag och låt det stå framme tills det är tömt.

Ändrade dagar för sophämtning

Måndag den 7 februari 2022 la kommunens entreprenör för sophämtning, NordRen AB, om sina körturer.
Detta kan innebära att du kan fått en ändrad dag för hämtning
av dina sopor jämfört med vad du hade förut.

Förändringen görs för att företaget ska kunna få ett effektivare
upplägg på sophämtningen. För dig som abonnent blir det ingen skillnad, dina sopor hämtas lika ofta som förut, utifrån det abonnemang du har.

När hämtas mina sopor?

Här kan du se när soporna hämtas hos dig.

Udda veckor

Måndag

Röjdåfors, Bjurberget, Bograngen, Kindsjön, Ransby, Dalby, Likenäs norra, Uggenäs, Sandnäsmon.

Tisdag

Ria, Kilåsen, Västanvik, Östmark södra, Sörmark, Bastvålen södra, Millmark, Ganterud, Rådom norra, Sysslebäck norra, Sundhult, Brattmon, Letafors, Kärrbackstrand, Båtstad östra.

Onsdag

Vitsand södra, Gunnsjögården, Rattsjöberg, Överbyn, Vadje.

Torsdag

Torsby centrum östra, Bergsäng, Fågelsången, Enarsvägen, Bergebyvägen södra, Västanå, Mårbacken södra, Gustavsdal, Grundsjön, Lekvattnet, Runnsjön, Ormhöjden, Bredsjön, Mårbacken norra, Likenäs, Månäs, Hjällstad, Skansen, Åsteby.

Fredag

Östmark norra, Röjdåforsvägen, Kyrkbrovägen, Forsbroheden, Önnerud, Bergebyvägen norra, Röbjörkeby, Kälkerud, Önneby.

Jämna veckor

Måndag

Vitsand norra, Kristinefors, Nyskoga, Digerberget, Björbysäter, Nötön, Höljes, Båtstad västra, Klaråsen, Aspberget, Bastuknappen, Sysslebäck södra, Munkheden, Branäs, Vingäng.

Tisdag

Torsby centrum västra, Kollsberg, Gömmanberg, Lämbacken, Rännberg, Hollandstorp, Metbäcken, Lillskogshöjden, Bastvålen norra, Långflon, Långberget, Svansåsen, Hedgärdet, Lövfallheden.

Onsdag

Vadjetorp, Fensbol, Kollerud, Utterbyn, Ambjörby, Månäs, Värnäs, Ljusnäs, Stöllet, Fastnäs, Osebol.

Torsdag

Torsby centrum centrala, Skolgatan, Kajsheden, Alen-Åsen, Aspen, Fågelvägen, Oleby, Rådom södra, Väls, Svenneby, Sjöplatån, Humlevägen.

Fredag

Bada, Svennebytorp, Oleby östra(väg mot Bada samt väg förbi Sjögrens Bil AB), Önneby östra, Rinn, Sönnerudsheden, Utterbysäter.

Månadshämtning

Vecka 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49:

Ria, Kilåsen, Västanvik, Fågelsången, Enarsvägen, Bergebyvägen södra, Västanå, Mårbacken södra, Gustavsdal, Grundsjön, Lekvattnet E16, Runnsjön, Mårbacken norra, Röjdåforsvägen, Kyrkbrovägen, Näs, Östmark södra, Sörmark, Bastvålen södra, Millmark, Skansen, Åsteby, Överbyn, Vadje, Hjällstad, Brönäs, Ransby, Dalby, Kärrbackstrand, Båtstad östra, Bograngen, Kindsjön.

Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 46, 50:

Torsby centrum västra, Kollsberg, Skolgatan, Kajsheden, Alen-Åsen, Aspen, Fågelvägen, Bada, Svennebyvtorp, Oleby östra, Önneby östra, Rådom södra, Väls, Lämbacken, Rännberg, Hollandstorp, Vadjetorp, Fensbol, Kollerud, Kristinefors, Nyskoga, Digerberget, Klaråsen, Aspberget, Bastuknappen, Sysslebäck centrala, Branäs, Vingäng, Ljusnäs, Månäs västra, Osebol, Kårebol, Fastnäs

Vecka 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51:

Torsby centrum östra, Bergsäng, Önnerud, Bergebyvägen norra, Röbjörkeby, Kälkerud, Önneby, Vitsand södra, Gunnsjögården, Rattsjöberg, Lekvattnet söder om sjön, Ormhöjden, Bredsjön, Ganterud, Rådom norra, Röjdåfors, Bjurberget, Sysslebäck norra, Sundhult, Brattmon, Letafors, Likenäs, Backa, Månäs östra, Uggenäs, Sandnäsmon.

Vecka 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52:

Oleby, Rinn, Sönnerudsheden, Utterbysäter, Fensbol södra, Utterbyn, Svenneby, Åshagen, Humlevägen, Sjöplatån, Gömmanberg, Metbäcken, Lillskogshöjden, Bastvålen norra, Vitsand norra, Björbysäter, Nötön, Långflon, Höljes, Båtstad västra, Långberget, Svansåsen, Hedgärdet, Lövfallheden, Sysslebäck södra, Munkheden, Värnäs, Ambjörby, Månäs östra, Stöllet, Gravol, Åstrand.

Minimihämtning

Minimihämtning sker under följande veckor:

Vecka 17 eller 18 och 41 eller 42, beroende på om du har hämtning jämn eller udda vecka.

Fritidshushämtning

Från vecka 20 till vecka 37, var 14:e dag.

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen