Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Grundvatten

Vårt grundvatten är en ovärderlig och därmed skyddsvärd naturresurs eftersom den tillgodoser vårt behov av dricksvatten.

I princip alla kommunens invånare får sitt dricksvatten från grundvatten - borrade vattentäkter eller grävda brunnar. Grundvatten är i allmänhet en lämpligare källa för dricksvatten än ytvatten. Ofta kan grundvattnet användas utan någon rening.

I Vattenmyndighetens databas, Vatteninformationssystem för Sverige, finns resultat från nationella övervakningsprogram och den samordnade recipientkontrollen. Dessa resultat har använts för att bestämma vattnets status enligt EU:S vattendirektiv.

I princip alla grundvattentäkter i Torsby kommun anses ha god kemisk och kvantitativ status i dagsläget.

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: