Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter vatten och spillvatten

Fastighetsägaren är ansvarig för vatten/spillvatten-abonnemanget på sin fastighet och fakturorna för vatten­­/avlopp skickas till ägaren. Om fastigheten är uthyrd får fastighetsägaren själv debitera hyresgästen.

Vatten/spillvatten-avgiften

Avgiften enligt VA‐taxan går till kostnaderna för att framställa dricksvattnet, rena avloppsvattnet, drift och underhåll av alla anläggningar och ledningar samt kostnader för administration, planering och information.

Vatten/spillvatten-avgiften består av tre delar:

 • en rörlig avgift
 • en fast avgift
 • en lägenhetsavgift

Lägenhetsavgift betalas även för en enfamiljsvilla. Finns det flera lägenheter i fastigheten betalas en lägenhetsavgift per lägenhet.

Lägenhetsavgift betalas även för lokaler, affärer, kontor m.m. Där räknas varje påbörjad 300-tal m² som en lägenhetsavgift.

Avgifter och information, vatten och spillvatten 2024

Dokument

Information

VA-taxa 2024 Pdf, 209.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2023-09-25 § 101

ABVA 2024 Pdf, 65.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Riktlinjer för fettavskiljare Pdf, 282.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för fastighetsägare och verksamhetsutövare inom livsmedel om krav på fettavskiljare.

Information till fastighetsägare om VA Pdf, 232.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Information 2024 till fastighetsägare om Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning


Installation av vattenmätare

Här kan du läsa mer om installation av vattenmätare.

Har du frågor om vatten/spillvatten-avgiften, abonnemang m.m.?

Det är va-chefen som kan svara på frågor om hur va-taxan är utformad, allmänna bestämmelser, riktlinjer för fettavskiljare och infor­mation till fastighetsägare.

Vattenavläsning

Utskicket av självavläsningskort till alla med kommunalt vatten sker genom ett företag som heter IDATA AB. De kommer även att ta emot avläsningarna.

Detta innebär inga större förändringar för dig som kund utan istället finns det fler möjligheter att kunna lämna sin avläsning, antingen på internet, telefon (lokalsamtalstaxa) eller som förut genom att skicka in kortet med posten.

Alla uppgifter du behöver för att kunna lämna din avläsning står på själv­avläsningskortet som skickas ut i oktober.

Viktigt med avläsning

Då vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning, eftersom din avgift är beroende av vilken mätarställning du angett. Den preliminära kostnaden bestäms av din avläsning. Har du betalat för mycket så får du pengar tillbaka. Har du betalat för lite ska du betala in mellanskillnaden.

Ha som rutin att kontrollera vattenmätarens räkneverk när du får din VA-faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid. En vattenkran som droppar eller en WC-stol som står och rinner kan kosta stora pengar. 

Ägarbyte

Vid försäljning av en fastighet ska ägarbytet anmälas till tekniska avdelningen av säljaren. Finns det kommunalt vatten/avlopp med mätare ska mätaren läsas av på ägarbytesdagen. Avläsningen ska göras gemensamt av både säljare och köpare.

Har du frågor om vattenavläsning och ägarbyte?

Kontakta Eva-Lena Kvarnlöf på tekniska avdelningen kommunförrådet, telefon 0560-160 64.

Fakturering och betalning

Fakturorna skickas ut en gång/år eller fyra gånger/år beroende på vilket/vilka abonnemang du har.

Torsby kommun har börjat skicka fakturor som digital post till bl.a. Kivra. I Kivra finns möjlighet att betala fakturan direkt. Läs mer om digital post här.

Vill du inte ha fakturan till Kivra så väljer du bort Torsby kommun som avsändare i Kivra.

Fakturor skickas ut i följande ordning:

 • E-faktura
 • E-post faktura
 • Digital post (Kivra, Mina meddelanden)
 • Pappersbrev

Pappersbrev skickas allltså om kunden inte är ansluten till len av de tre första alternativen.

Autogiro

Du kan förenkla din betalning av fakturan genom att göra en anmälan om autogiro. Fakturan blir betald i tid och det blir en faktura mindre för dig att hantera.

E-faktura

Fakturan går att få som e-faktura. På internetbanken kan du titta på fakturan på skärmen och sedan klicka för att godkänna betalningen. Du kan även ha autogiro på din e-faktura.

E-post faktura

Du kan också få fakturan till din e-postadress.

Pappersfaktura

Har du inte valt något av ovanstående så får du en pappersfaktura med posten.

Har du frågor om fakturering och betalning?

Kontakta Lilian Hellström på ekonomiavdelningen, telefon 0560-160 31.

Innehållsansvarig: Emil Bergman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: