Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Eget avlopp, enskilt avlopp

Om du ska anlägga eller ändra en egen avloppsanläggning (sk. enskilt avlopp) behöver du ansöka om tillstånd eller anmäla ändringen.

 • För en ny avloppsanläggning med vattentoalett krävs tillstånd från miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
 • För en ny avloppsanläggning med enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT) krävs en anmälan.
 • Vid ändring av en avloppsanläggning så att avloppsvattnets mängd eller sammansättning väsentligen ändras krävs också en anmälan.
 • Enligt kommunens taxa tas en avgift på 6 935 kronor som ska täcka kostnaderna för miljö-, bygg- och räddningsnämndens handläggning.

Tänk på att lämna in din ansökan till miljö- och byggkontoret i god tid. Du måste ha ditt tillstånd klart innan du kan påbörja arbetet. Du riskerar annars att få betala en avgift enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (1998:950).

Efter att anläggningen är klar ska entreprenören lämna in en kvalitetsförsäkran till miljö- och byggkontoret på att arbetet har utförts på rätt sätt. Fotodokumentation ska också lämnas in.

Du kan läsa mer om anläggande av eget avlopp i vår informationsbroschyr Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 6 MB). Kontakta miljö och byggkontoret om du vill ha en papperskopia skickad till dig på posten.

Om du har lite slam vid tömning kan du efter ansökan få tömning vartannat år. Läs mer om slam och latrin

Innehållsansvarig: Nils G Söderqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: