Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Emil Bergman
 • VA-chef
 • Tfn: +4656016109
 • Mobil: +46702873189
 • E-post: emil.bergman@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vatten och avlopp

Torsby kommun som omfattar ca 25% av Värmlands yta har genom sin utformning många mindre och medelstora vattenverk och avloppsreningsverk. Här finns även ett stort antal egna vatten- och avloppsanläggningar.

Totalt finns 20 vattenverk och 19 avloppsreningsverk och markbäddar och det produceras ca 700 000 m³ vatten/år vid vattenverken och det renas ca 1 000 000 m³/år i avloppsreningsverken. Det finns 224 km kommunala vattenledningar och 169 km kommunala avloppsledningar samt ca 4500 enskilda avloppsanläggningar i kommunen.

Vatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och innan det kommer ut ur din kran är det noggrant kontrollerat. Därför kan du lita på att kvaliteten är god, samtidigt som du vet att ditt vatten blir effektivt renat innan det återgår till naturen.

Om det kommunala vattnet är missfärgat eller luktar illa, ska man inte använda det, utan genast ringa till kommunen. Om du har egen brunn kan du få råd hos miljö- och byggkontoret.

Kvalitet och kontroll

Livsmedelsverket är central myndighet för alla frågor som rör dricksvatten och andra livsmedel. Till uppgifterna hör att utforma regler och ange mål för dricksvattenhantering och kontroll. Tekniska avdelningen ansvarar för produktion och distribution samt kontroll så att vattnet är hälsosamt och rent. Det innebär bl.a. att kvalitetskrav och gränsvärden ska uppfyllas och eventuella föroreningar av dricksvattnet förebyggas.

Avlopp

Att släppa ut orenat avloppsvatten innebär risker för människors och djurs hälsa samt för miljön. Genom bra rening av avloppsvattnet förhindras spridning av sjukdomsframkallande bakterier.

I Torsby kommuns avloppsreningsverk renas det ca 1 000 000 m³ avloppsvatten per år, innan det återförs till kretsloppet. Slam från Torsbys reningsverk körs till Sunne för rötning och kan sedan användas som gödning på åkermark. 

Innehållsansvarig: Emil Bergman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: