Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bredband och IT

Det digitala samhället växer fram fortare än vi kunnat anat och ställer idag höga krav på såväl användare som infrastruktur.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län

Under samlingsnamnet Bredbandsutbyggnad Värmlands län samarbetar flera aktörer för att öka tillgången till snabbt bredband. Utbyggnaden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Värmlands kommuner och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel. Under perioden 2015–2023 går 270 miljoner kronor till olika bredbandsprojekt, varav 210 miljoner faller inom ramen för de delprojekt som Region Värmland äger. Arbetet sker i nära samarbete med kommuner och nätägare.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Torsby kommun har deltagit i projektet Bredbandsutbyggnad i Värmlands län och byggt nästan 40 mil fiber över hela kommunen och möjliggjort

PTS bredbandskartläggning 2022

PTS gör varje år i oktober en kartläggning över tillgången till bredband i Sverige. Kartläggningen omfattar både fiber, ADSL och mobilt bredband. I mars året därpå redovisas kartläggningen på Bredbandskartan på PTS hemsida.

Regeringens bredbandsmål för år 2020 var att 95 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s, Torsby kommuns mål var 100 %. Varken regeringens eller Torsby kommuns mål nåddes, år 2022 låg rikssnittet på 91 % och i Torsby kommun hade 76 % av hushållen tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s (ca 4500 hushåll. Fritidshus och företag ingår inte). Inga kommuner i Värmland nådde det nationella målet.

Tillgången i Torsby kommun

Enlig PTS kartläggning år 2022 hade 76 % av hushållen i hela Torsby kommun tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Av dessa var 78 % av hushållen i tätorter anslutna till bredband som ger minst 100 Mbit/s (tätort = Oleby, Stöllet, Sysslebäck, Torsby) och i övriga delen av kommunen var det 72 %. Rikssnittet ligger på 93 % för tätbygd och 66 % för glesbygd. Fritidshus och företag ingår inte i kartläggningen.

Sveriges bredbandsmål 2025

  • År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband
  • 98 % av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närhet
  • 99,9 % ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s
  • 100 % ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s

I Torsby kommun hade 95 % av hushållen tillgång till bredband på 1 Gbit/s i sin absoluta närhet, det inkluderar både de hushåll som är anslutna och de hushåll som inte är anslutna men som har fiber i området. Fritidshus och företag ingår inte. Rikssnittet låg på 98 % år 2022.

Sveriges bredbandsmål för mobiltäckning

  • År 2023 bör alla områden i Sverige där man normalt befinner sig ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • PTS följer upp det här målet baserat på en sammanvägning av mobiltäckningen i olika typer av geografiska områden (vägar, handelsområden, bostäder etc).
  • Det område som mäts och följs upp motsvarar omkring fem procent av Sveriges totala yta.

Under 2022 hade 88 % av de jämförda områdena i Torsby kommun tillgång till mobila tjänster som uppfyller 2023-målet. Rikssnittet låg år 2022 på 94 %. Europavägar är den områdestyp där mobilmålet uppnås i lägst utsträckning i Torsby kommun (18 %). Inga kommuner i länet når full mobiltäckning i områden där man normalt befinner sig.

Läs mer om Torsby kommuns projekt.

Du kan läsa mer om Bredbandsutbyggnad Värmlands län på Region Värmlands hemsida.

Logga Europeiska regionala utvecklingsfonden
Logga Region Värmaland

Innehållsansvarig: Peter Ljunglöf
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: