Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: 0560-160 60
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


Översiktsplaner

Det finns en för Torsby kommun i sin helhet en översiktsplan, ÖP 2010, liksom flera fördjupade översiktsplaner.

Översiktsplaner ska ge vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den ska även visa hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och miljökvalitetsnormer. Det är varje kommuns skyldighet att ha en aktuell översiktsplan.

Översiktsplanens rekommendationer är inte bindande men ska ge stöd för kommande planering. 

De planer som finns indelas i kommuntäckande översiktsplanfördjupad översiktsplan och naturvårdsplan.

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *