Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Sofia Dahlström
  • samhällsplanerare
  • Telefon: 0560-160 88
  • Mobil: 073-210 35 36
  • E-post: sofia.dahlstrom@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Översiktsplaner

Det finns för Torsby kommun en heltäckande översiktsplan, ÖP 2010. Dessutom finns flera fördjupade översiktsplaner.

Översiktsplaner ska ge vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden samt hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den ska även visa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Det är varje kommuns skyldighet att ha en aktuell översiktsplan.

Översiktsplanens rekommendationer är inte bindande men ska ge stöd för kommande planering.

De planer som finns indelas i kommuntäckande översiktsplanfördjupad översiktsplan och naturvårdsplan.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en kommuntäckande vindbruksplan som är ett tematiskt tillägg till ÖP 2010. Du hittar alla planhandlingar till "Vindbruksplanen 2018" under "Pågående översiktsplanering - Vindbruksplan 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster"

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *