Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Pågående planering

Här finner du en aktuell sammanställning av pågående detaljplaner och översiktsplaner, vilket skede i planprocessen den befinner sig i och aktuella samråds-och granskningstider.

Om planprocessen

Innan en detaljplan vinner laga kraft ska samråd hållas med myndigheter och de som anses berörda av planen. Läs mer om hur planprocessen går till och hur du kan vara med och påverka.

Medborgardialog innan officielt samråd

Genom att hålla en tidig dialog i planprocessen så främjas demokratin.

Nu ska en ny fördjupad översiktsplan för Torsby tätort tas fram. Innan beslut om planens utformning tagits vill vi gärna ta del av dina synpunkter och idéer. Läs mer om översiktsplanen och tillfällen för medborgardialoger här.

Samråd

Det finns inget krav på samrådstiden utan den varierar i varje enskilt ärende.

Detaljplan för utvidgning av Korpen, del av Branäs 4:117 och Branäs 4:22
Samrådet pågår från och med 2023-09-08 till och med 2023-10-13

Granskning

Granskningstiden för detaljplaner är minst 2 veckor för detaljplaner, men får förkortas om alla som anses berörda är överens. Vid utökar förfarande är granskningstiden minst 3 veckor.

Granskningstiden för översiktsplaner är minst 2 månader.

Detaljplan för Oleby 1:283
Granskningen pågår från och med 2023-09-08 till och med 2023-10-13

Antagande

Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft 3 veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunen via kontaktuppgifter som du finner högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen