Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Översiktsplaner

Alla kommuner ska ha en aktuell kommuntäckande överstiksplan. Utefter behov kan även tematiska tillägg och fördjupade översiktsplaner tas fram. Översiktsplaner är vägledande, men inte bindande.

Kommuntäckande översiktsplan

En kommuntäckande Översiktsplan (ÖP) är den långsiktiga visionen för kommunens utveckling. Planen ske ge vägledning och rekommendationer inför beslut om till exempel planering av ny bebyggelse och infrastruktur.

Läs Torsby kommuns översiktsplan, ÖP 2010, här.


Tematisk översiktsplan

En tematisk översiktsplan är precis som ÖP kommuntäckande ,men behandlar bara ett enda tema. Temat kan vara planering för vindkraft, friluftsliv, områden för LIS - landsbygdsutveckling i strandnära läge m.m.

Läs mer om Torsbys tematiska översiktsplaner här.


Fördjupad översiktsplan

Inom vissa områden, tillexempel tätorter, där markanvändningen är komplex och flera olika intressen behöver vägas mot varandra kan det bli svårt att göra en bra avvägningar på en kommunövergripande skala. För sådana områden är det vanligt att man tar fram fördjupade översiktsplaner.

Läs mer om Torsbys fördjupade översiktsplaner här.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunen via kontaktuppgifter längst upp på sidan.

Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen