Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Torsby kommun omfattas av över 200 detaljplaner, byggnadsplaner, stadsplaner och områdesbestämmelser.

Detaljplaner

För områden där det finns många olika intressen som ska avvägas mot varandra, enskilda så väl som allmänna, eller där det ställs särskilda krav på till exempel gator, vatten och avloppsförsörjning etc. förutsätts detaljerad planering.

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Detaljplaner är juridiskt bindande och innehåller alltid en plankarta med planbestämmelser samt en tillhörande beskrivning.

Inom Torsby kommun finns över 200 planer och så länge vårt samhälle utvecklas pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram ny planer eller ändra och upphäva befintliga.

Vill du veta om ett område omfattas av detaljplaner och vilka bestämmelser som gäller, vänligen kontakta kommunen via kontakuppgifterna på denna sida.

Läs här om du vill veta mer om de planer som är på gång i kommunen just nu.

Planprogram

Inför planläggning tas ibland planprogram fram för att ange ett områdes förutsättningar och uttrycka kommunens utgångspunkter, mål och avsikter med framtida detaljplanearbeten i området. Se framtagna planprogram här.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är en enklare form av planeringsunderlag än detaljplaner. Områdesbestämmelser används bland annat för att utveckla ett område, säkerställa bevarande av kulturvärden m.m. Torsby kommun har infört områdesbestämmelser främst i syfte att bevara kulturmiljöer, läs mer om gällande områdesplaner här.

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen