Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Tina Näslund
  • Miljösamordnare
  • Tfn: +4656016202
  • Mobil: +46732713674
  • E-post: tina.naslund@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Allemansrätten

Allemansrätten syftar till att trygga allas tillgång till naturen, men det innebär både rättigheter och skyldigheter. Naturvårdsverket informerar om detta på sin webbplats, så gör även webbplatsen Håll Sverige Rent.

Osäkerheten om vad allemansrätten innebär är ofta stor. Svensk lagstiftning anger inte tydligt vad den innebär. Naturvårdsverket ser det därför som en viktig uppgift att informera om allemansrättens innebörd – rättigheter såväl som skyldigheter.

Elcyklar, Segways och andra mindre fordon med motor ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren.

Läs mer om allemansrätten

Innehållsansvarig: Tina Näslund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: