Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel kan vara skadliga både för människors hälsa och för miljön. För att minska riskerna finns en mängd restriktioner och regler som gäller bekämpningsmedel.

Det krävs tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Enligt förordningen krävs det tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel inom följande områden:

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.
 

Anmälningsplikt för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Anmälningsplikt gäller för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat,
 • på banvallar,
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Ansökan om tillstånd och anmälan ska lämnas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Kontakta miljö och byggkontoret. Se kontaktuppgifter längst upp på sidan.


Använd så lite som möjligt!

Tänk på att kemiska bekämpningsmedel, till exempel insektsspray, inte bara dödar de insekter du vill ha bort utan även nyttiga och bra organismer. Det är därför viktigt att användningen av farliga bekämpningsmedel minskar och i många fall behövs inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta.

I de flesta fall finns alternativa mer miljövänliga metoder att tillgå.

Mer information

Mer information om regler gällande bekämpningsmedel finns på Kemikalieinspektionens webbplats. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om spridning av bekämpningsmedel, miljöeffekter med mera.

 

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: