Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Maria Henriksson
 • GIS-ingenjör
 • Tfn: +4656016009
 • Mobil: +46732712165
 • E-post: maria.henriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förrättningar, avstyckningar

Lantmäteriförrättningar utförs av Lantmäteriet och kan innebära att en fastighet förändras genom exempelvis reglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning.

En lantmäteriförrättning kan även klargöra fastighetsgränslinjer, hantera servitut och andra rättigheter.

Fastighetsreglering

Vid en fastighetsreglering ombildas en befintlig fastighet exempelvis genom att
en del av eller en hel fastighet överförs till en annan fastighet.

Avstyckning

Vid avstyckning avskiljs en del av en fastighet som bildar ny fastighet med ny fastighetsbeteckning.

Klyvning

En fastighetsklyvning kan ske när en fastighet ägs av flera personer med en bestämd andel
och där en eller flera delägare önskar en uppdelning. Som resultat av fastighetsklyvningen
får varje delägare en egen fastighet och den ursprungliga fastigheten upphör.

Sammanläggning

Vid en sammanläggning sammanförs hela fastigheter med samma ägare till en ny fastighet
och de gamla fastigheterna upphör.


Vill du veta mer?

För mer information kan du vända dig till Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63. Mer information finns även på Lantmäteriets hemsida

Innehållsansvarig: Maria Henriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: