Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Carl Johan Magnusson
 • VA- och renhållningschef
 • Tfn: +4656016211
 • Mobil: +46706407601
 • E-post: carl.johan.magnusson@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ransby/Branäs reningsverk

Till vintersäsongen 2022/2023 står reningsverket klart att tas i drift för att serva såväl fasta åretruntbostäder som fritidsboenden i området Ransby och Branäs. Strax därefter beräknas det nya vattenverket i Branäs vara klart. De första spadtagen togs den 12 oktober 2021.

Tornkranens arm är hela 70 meter och kan lyfta upp till 26 meter högt. Foto: ByggDialog.

Tekniska avdelningen i Torsby kommun har sedan årskiftet 2016/2017, då kommunen tog över vattenverket och ledningsnätet i Branäs, planerat utveckling och utbyggnad av infrastrukturen för de samma.

Det befintliga reningsverket maximala kapacitet har nåtts, vilket är anledningen till den stora och nödvändiga satsningen och anpassningen i norra Klarälvdalen, i form av utbyggt reningsverk och nytt vattenverk i området Ransby och Branäs.

Hela 34 % av kommunens alla abonnenter

Idag är 792 abonnenter kopplade till det befintliga reninsverket i Ransby, vilket betyder 34 % av kommunens totala 2 318 abonnenter. Procentsiffran kommer att öka kraftigt de närmaste åren, eftersom Branäs fortsatt utvecklar skidanläggningen med fler boenden och bäddar.

Ökad kapacitet

Det utbyggda reningsverket, som är dimensionerat för 20 000 bäddar, tas i bruk lagom till vintersäsongen 2022/2023 och lyder då under kommunens senaste tillstånd från Länsstyrelsen, tillståndet motsvarar 12 000 bäddar. Torsby kommun kommer sedan, när behov finns, att söka nytt tillstånd motsvarande 22 000 bäddar.

Det ökade behovet av dricksvatten innebär att ett nytt vattenverk byggs i Branäs och att nya grundvattenbrunnar har borrats för ökat vattenuttag. Det nya vattenverket i Branäs får en kapacitet på 2 500 m³/dygn.

Bättre arbetsmiljö

Utbygget av reningsverket kommer att betyda en bättre arbetsmiljö för kommunens personal. Själva reningsverket blir rymligare och anpassat efter dagens behov när det gäller bland annat teknisk utrustning. Personalutrymmena blir nya och rymligare och bättre anpassade för dagens verksamhet. Nya och större förrådsutrymmen bidrar till ett smidigare arbetssätt för kommunens personal.

Totalentreprenad

Byggföretaget ByggDialog, som vann upphandlingen i konkurrens med fyra andra företag, genomför nu byggprojektet som totalentreprenad och anlitar i sin tur andra företag och konsulter för att få tillgång till den breda och specifika kompetens byggprojektet kräver. Entreprenaden omfattar utbyggnad av avloppsreningsverket i Ransby, nytt vattenverk i Branäs och möjlighet att köpa till ytterligare projekt för ledningsnätet. Till det grundläggande markarbetet, som beräknas pågå till och med hösten 2021, kommer cirka 1500 kubikmeter betong och cirka 250 ton armering gå åt.

Innehållsansvarig: Carl Johan Magnusson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen