Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Marie Johansson
 • Teknisk chef
 • Tfn: +4656016069
 • Mobil: +46703011923
 • E-post: marie.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Torsby kommuns pågående byggprojekt

På denna sida berättar tekniska avdelningen om pågående projekt inom flera olika områden.

Kommunen eller anlitande entreprenörer utför arbeten som anläggning eller utbyte av vatten- och avloppsledningar, trafiksäkerhetsåtgärder och byggnation/upprustning av bostäder och offentliga lokaler.

Här nedan kan du läsa mer om några av de projekt som nu pågår.

Gamla Bergsängsbacken mot Frykenskolan byggs om till gång- och cykelväg

Måndag 8/4 stängs Gamla Bergsängsbacken mot Frykenskolan. Vägen kommer permanent stängas för biltrafik och kommer ersättas med en gång- och cykelväg inklusive bommar. Massor från befintlig väg kommer sparas för framtida uteklassrum. Belysning och viloplan med bänk kommer ingå i denna entreprenad. Arbetet beräknas vara färdigt vecka 21-22.

Anläggande av fjärilspark

Torsby kommun skapar ett grönområde i Torsby tätort, bredvid Coop. Projektet, som syftar till att gynna vilda pollinatörer, är delvis finansierat med bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Parken invigdes 4 juni 2024, men parken är fortfarande under uppbyggnad och mindre åtgärder planeras utföras hösten 2024.

Här kan du läsa mer om projektet fjärilsparken

Innehållsansvarig: Marie Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: