Torsby kommun
Torsby kommun

Torsby kommuns byggprojekt

På denna sida berättar tekniska avdelningen om pågående projekt inom flera olika områden.

Kommunen eller anlitande entreprenörer utför arbeten som anläggning eller utbyte av vatten- och avloppsledningar, trafiksäkerhetsåtgärder och byggnation/upprustning av bostäder och offentliga lokaler.

Här nedan kan du läsa mer om några av de projekt som nu pågår.

Ombyggnation Östmarkskorset

Trafikverket bygger tillsammans med Torsby kommun om fyrvägskorsningen Östmarkskorset till två säkrare trevägskorsningar. Detta innebär att den nya infarten från E45/E16 till Torsby centrum flyttas ca 250 meter söderut. De ombyggda vägarna och gatorna beräknas vara klara till sommaren 2022.

Här kan du läsa mer om projekten ombyggnation Östmarkskorset

 

Ransby/Branäs reningsverk

Till vintersäsongen 2022/2023 står reningsverket klart att tas i drift för att serva såväl fasta åretruntbostäder som fritidsboenden i området Ransby och Branäs. Strax därefter beräknas det nya vattenverket i Branäs vara klart.

Här kan du läsa om projektet Ransby/Branäs reningsverk


Inova park (NOTE)

Vid Inova park pågår en tillbyggnation av befintlig byggnad med ytterligare 42 meter söderut som planeras vara klart till vintern 2021.

Här kan du läsa mer om projeket vid Inova park


LSS-boende Enen

Torsby kommun bygger ett nytt serviceboende vid LSS Enen på över 1000 m² som planeras vara färdigt till sommaren 2021.

Här kan du läsa mer om byggnationen av LSS-boendet vid Enen


Takarbete Sysslebäck

I Sysslebäck hjälper Elms byggbolag oss med att lägga om taken på biblioteket, samverkanskontoret och ett garage på baksidan.

Här kan du läsa mer om takbytet på samverkanskontoret med flera i Sysslebäck


LSS-boende Björklunda

Torsby kommun har förvärvat ett nytt LSS-boende i Torsby tätort som ligger på Björklundavägen i Kilåsen. Kommunen hyrde tidigare boendet. Boendet beräknas vara inflyttningsklart under våren 2021.

Här kan du läsa mer om tillbyggnationen och renoveringen av LSS-boendet Björklunda

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Marie Johansson
 • teknisk chef
 • Tfn: +4656016069
 • Mobil: +46703011923
 • E-post: marie.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen