Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Luften utomhus

Olika undersökningar visar att kanske tusentals personer årligen drabbas av en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. Särskilt känsliga grupper är barn, äldre, astmatiker och personer med hjärt- och kärlsjukdomar.

Luften i Torsby är, eftersom detta är en glesbygd, generellt sett bättre än i större städer. Mätningar har genomförts i flera omgångar för att bl a kontrollera halterna av partiklar i Torsby tätort som har den största trafikbelastningen. Partiklar har sin källa främst från dubbdäckens slitage mot vägbanan men även från vedeldning och bilavgaser. Läs mer om mätningar i Torsby tätort.

Hur påverkas hälsan?

Luftföroreningar kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar.

Läs mer om tomgångskörning

Läs mer om vedeldning

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: