Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: 0560-160 60
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


Luften utomhus

Fler än 5 000 personer dör årligen en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. Särskilt utsatta grupper är barn, äldre, astmatiker och personer med hjärt- och kärlsjukdomar.

Luften i Torsby är, eftersom detta är en glesbygd, generellt sett bättre än i stora städer. Trots detta visar de mätningar som miljö-, bygg- och räddningsnämnden genomför att halterna av inandningsbara partiklar var högre än i våra grannkommuner. Partiklar har sin källa främst från dubbdäckens slitage mot vägbanan men även från vedeldning och bilavgaser.

Hur påverkas hälsan?

Luftföroreningar kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar.

Läs mer om tomgångskörning

Läs mer om vedeldning

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *