Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: 0560-160 60
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


Gränsvärden och mätningar

Det finns gränsvärden för luft och buller både inomhus och utomhus.

Mätningar av buller och luftkvalitet genomförs regelbundet t ex i skolmiljöer. Beräkningar av buller ingår ofta vid upprättande av detaljplaner eller trafikplanering.

Mätningar av utomhusluften i Torsby tätort har genomförts i flera omgångar under de senaste åren.

För närvarande pågår mätningar i Miljösamverkan Värmlands regi under 2017. En mätstation finns på Järnvägsgatan i Torsby tätort.

Här kan du hitta mer information och se mätresultaten direkt.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *