Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Buller

Vad som räknas som buller är ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Olika personer har olika uppfattningar om vad som är buller.

För höga ljudnivåer kan skada vår hörsel, men också buller på lägre nivå påverkar oss och kan få oss att känna stress, trötthet eller allmän olust.

Trafikbuller är den typ av buller som flest antal människor tycks vara störda av. En annan typ av buller som stör många människor kommer från ventilations- och fläktanläggningar. Inte minst fläktar som frekvent slår av och på känns för många väldigt störande. Andra bullerstörningar kan vara högt ljud från restauranger/diskotek, skällande hundar, buller från grannar mm.
 

Hur påverkas hälsan?

Buller kan påverka hälsan negativt och bland annat leda till sömnstörningar, koncentrationssvårigheter samt orsaka hjärt- och kärlsjukdomar.

När det uppstår problem med buller

Om du har problem med buller bör du i första hand prata med din granne, restaurangägaren, verksamhetsutövaren, fastighetsägaren etc. Därefter kan du ta kontakt med miljö- och byggkontoret som då bedömer om bullret är en olägenhet för människors hälsa.

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: