Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • TF Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Torsby Sotningsdistrikt AB

Skorstensfejarmästare: Jan Olsson
Tfn: +4656410035 (vardagar kl. 10-12)
Mobil: +46705100578
E-post: info@torsbysotaren.se

Kaminer och eldstäder

Här får du information om vilken sorts eldstad som är rätt för just dina behov, hur den ska installeras och hur man eldar på rätt vis. Följer du dessa råd minskar risken för att en så kallad eldstadsrelaterad brand inträffar.

Fakta om bränder relaterat till eldstäder och eldning i Sverige

 • Hälften av alla villabränder som sker är eldstadsrelaterade 
 • Cirka 1 000 soteldar inträffar varje år 
 • Cirka 500 bränder är eldstadsrelaterade på annat sätt

Att tänka på när du ska köpa en eldstad

 • Skaffa en eldstad som passar dina behov. Då kommer den också att användas på rätt sätt och risken för brand minimeras.
  Köper du däremot en anläggning som inte riktigt motsvarar dina behov finns det en risk för att du kommer att elda för hårt i den vilket innebär en stor risk för att en brand uppstår.
 • Hur stor del av bostaden ska eldstaden värma upp och hur ofta ska jag elda för att få den värme jag vill. Om du ska värma upp hela huset ska du köpa en värmepanna och inte en braskamin.

Installera eldstaden på rätt och säkert sätt

Att installera en eldstad är inget "Gör det själv-jobb" trots att det propageras för detta i inredningsprogram på TV.

Det är mycket ur brandsäkerhetssynpunkt att tänka på vid en installation.
För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att du anlitar en fackman även om du är en van "gör det självare". Låt inte skillnaden i priset avgöra - det är din och familjens säkerhet som är viktigast!

En felaktig installation kan leda till att värmen från eldstaden sprids till delar av huset som inte tål en uppvärmning och det börjar brinna.
Under rubriken "Elda rätt i dina eldstäder" här nedan ser du vilka temperaturer det blir i rökkanalen/skorstenen när man eldar.
Mot bakgrund av de höga temperaturer som uppstår vid eldning är det viktigt att installationen blir rätt gjord från början så att en brand på grund av en felaktigt gjord installation inte startar i ditt hus.

Glöm inte att

 • anmäla till kommunens miljö- bygg- och räddningsnämnd när en  eldstad ska installeras.  Anmälningsblankett finns att hämta på Torsby kommuns hemsida: Blanketter Bygga, bo och miljö
 • eldstaden ska installationsbesiktigas av en oberoende sakkunnig när jobbet är klart

Elda rätt i dina eldstäder

Många eldstadsrelaterade bränder beror på felaktig eldning. Elda alltid med det bränsle som anläggningen är gjord för.

Elda inte för mycket och för hårt

Eldar du för hårt kan anläggningen inte hantera all värme vilket i sin tur kan leda till en brand.

När det är milt ute eldar man inte särskilt effektivt och vid dålig förbränning bildas det mycket sot och tjära i skorstenen. När vinterkylan kommer och vi eldar mer riskerar vi att elda hårdare än var skorsten och eldstad klarar. Vid för hård eldning kan strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden.
Temperaturen i skorstenen är vid normal eldning högst 350 grader
men vid för hård eldning kan den överstiga 600 grader.
Även risken för att soteld uppstår ökar vid för hård eldning.

Allt fler väljer ved som bränsle. En lokaleldstad ska eldas med högst
2–3 kg ved i timmen, inte mer.

 • Använd torr ved i lämplig storlek
 • Starta snabbt. Använd finkluven ved för att få en bra glödbädd
 • Elden ska brinna, inte pyra
 • Kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart
 • Lägg sot och aska i en plåthink med lock
 • Alla som har en eldstad bör ha en 6 kg pulversläckare med lägsta  effektivitetsklass 43A 233BC
 • Är du osäker på hur du ska elda så kontakta din sotare. Han hjälper dig gärna med råd och anvisningar.

Askhantering

En annan vanlig brandorsak är slarvig askhantering.

Sot och aska ska förvaras i en plåthink eller plåtburk med tätt lock

Det finns alltid glödrester kvar i askan i flera dygn, därför måste askhinken stå på ett obrännbart material utomhus i några dagar innan den töms i t ex komposten. Räddningstjänsten har sett bränder som börjat med att askan lagts i en plasthink eller papperskasse. Vi har också sett resterna av hus som brunnit ner efter att man ställt ut en askhink på verandans trägolv.

Soteld

Om du ser en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller då är det soteld. Om en soteld uppstått gör så här:

 • Stäng alla luckor på eldstaden
 • Ring 112
 • Kontrollera hela skorstenen -  särskilt viktigt vid bjälklagsgenomgångar och på vinden
 • Be sotaren göra en besiktning av skorstenen innan du börjar elda igen

Mer information om sotning och brandskyddskontroller får du på webbsidorna om Sotning och Brandskyddskontroller

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: