Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan t ex vara skolor, hotell, vandrarhem, badanläggningar, idrottsanläggningar eller biografer.

Tillgänglighet

Eftersom en stor mängd människor besöker de offentliga lokalerna är det viktigt att lokalerna är tillgängliga för rörelsehindrade. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagstiftningen. Enkelt avhjälpta hinder ska tas bort i lokaler dit allmänheten har tillträde.

Inomhusmiljö

Offentliga lokaler måste också ha en bra inomhusmiljö och en ventilation som är lämplig och anpassad till den verksamhet som ska bedrivas.

Anmälan av offentliga lokaler

Vissa offentliga lokaler är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Dessa ska anmälas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden som bedriver tillsyn över lokalerna. Detta gäller t ex skolor, bassängbad eller tatuerare.

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: