Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Kicki Svensson
 • Teknisk Administratör
 • Tfn: +4656016010
 • Mobil: +46702230554
 • E-post: kicki.svensson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Lediga tomter

Tomter klara för byggnation av bostäder finns i de flesta tätorterna i kommunen.

Tomternas storlek

Tomten är avstyckad och ligger inom ett område som är detaljplanelagt för bostadsbebyggelse. Tomtstorleken varierar mellan 900-1100 m². Områdena är utbyggda med gata och kommunalt vatten- och avloppsnät. Förutom köpeskillingen betalar du en anslutningsavgift för vatten och spillvatten för enfamiljshus.

Tomtpriser

 • Priset på tomtmark varierar om marken ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.
 • För avstyckade tomter är avstyckningskostnaden inkluderad i priset. Vid köp av mark för enbostadshus som inte är avstyckad tillkommer förrättningskostnaden som betalas direkt till Lantmäteriet.
 • Kostnaden för ansökan om lagfart betalas av köparen.

Innan tomtförsäljning sker ska sökanden ha erhållit bygglov. Vidare ska anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas i samband med köpet.

Allmänna taxan för anslutningsavgifter för vatten och avlopp gäller.

Lediga villatomter

Kommunen erbjuder lediga småhustomter i flera områden. Klicka på ett område nedan för att se vilka tomter som är lediga inom respektive område. Genom att klicka på tomten i kartan kan du ta del av mer information.

Norra Torsby

Västra Torsby

Mellersta Torsby

Södra Torsby

Vill du veta mer?

För information om lediga tomter kontakta teknisk administratör Kicki Svensson.

Kontaktuppgifter finner du ovan i rutan "Kontakt".

Innehållsansvarig: Marie Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: