Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: 0560-160 60
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


Radon

Att bedöma hälsorisker kopplade till radonförekomst i luft och vatten är komplicerat.

Det är klokt att göra detta på individnivå t.ex. hur ofta vistas jag i sommarstugan som har en förhöjd radongashalt, hur stor är egentligen risken om jag inte röker o.s.v.

Har du mätt radonhalten?

Det finns tre källor för förekomst av radongas; mark, vatten och byggnadsmaterial. I vår kommun har ännu inga höga markradonhalter uppmätts. Radon i vatten förekommer inte alls i samma omfattning som t.ex. i västra Värmland. Radon från byggnader förekommer dock i s.k. blåbetonghus. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. De allra flesta hus där blåbetong ingår i byggnadsmaterialet har identifierats av miljö-, bygg- och räddningsnämnden och i nästan alla de byggnader där folkhälsomyndighetens gränsvärde 200 Bq/m3 överskrids har fastighetsägarna vidtagit åtgärder för att sänka radongashalterna.

Hur påverkas hälsan?

Radon är en gas som avger radioaktiv strålning till inomhusluften. Om radonhalten är mycket hög kan detta ge hälsovådliga radongashalter i inomhusluften. Statens strålskyddsinstitut bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon vilket innebär att de allra flesta fallen av radonrelaterad lungcancer inträffar bland rökare. Risken för icke-rökare att drabbas av lungcancer från radon är betydligt mindre än för rökare.

Vid problem med radon i inomhusluften

Om du är orolig för höga radonhalter i din bostad tag då kontakt med fastighetsägaren, det är fastighetsägaren som ska mäta radon och vid behov vidta de åtgärder som krävs för att radonhalten i inomhusluften högst är 200 Bq/m³. Om du bor i villa kan du göra egna mätningar och vid behov ta kontakt med en konsult för att få förslag på åtgärder.

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *