Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bostäder och offentliga lokaler

Hemmet är den plats där vi vill trivas och må bra. På de här sidorna finns bland annat information för dig som söker ny bostad eller har funderingar på att bygga hus och vill veta vilka lediga kommunala tomter som finns att tillgå.

Kanske gör en funktionsnedsättning att du har svårt att klara vardagen i din bostad? Vi hoppas att informationen om de särskilda boenden som finns i kommunen, men också om möjligheten att söka bidrag för anpassning av din bostad, ska vara dig till hjälp.

Lediga villatomter

Tomter klara för byggnation av bostäder finns i de flesta tätorterna i kommunen.

Här kan du läsa mer om lediga villatomter.

Bostadsförsörjning

Enligt lag ska alla Sveriges kommuner ange riktlinjerna för sin bostadsförsörjning i ett så kallat bostadsförsörjningsprogram. Riktlinjerna syftar till att skapa goda planeringsförusättningar och verka för att alla i kommunen ska leva i goda bostadsmiljöer.

Här kan du läsa mer om bostadsförsörjningsprogrammet.

Hitta bostad

Söker du bostad i Torsby? Här har du möjlighet till olika boendeformer med närhet till grönområden både centralt i Torsby samhälle och i de olika tätorterna i kommunen.

Här kan du läsa mer om hur du kan hitta en bostad.

Trygghetsboende

I Torsby kommun finns tre trygghetsboenden; Valbergsgården i Torsby, del av Klarastrand i Stöllet och Finnskogahemmet i Bograngen.

Trygghetsboende är en boendeform där du bor i lägenhet med eget kontrakt, och där din lägenhet ligger i nära anslutning till samlingslokaler, gemensamma utrymmen och restaurang.

Här kan du läsa mer om trygghetsboende.

Särskilt boende

I Torsby kommun finns särskilda boenden (kallas även äldreboende) runt om i kommunen. Boendet är till för dig som behöver omsorg, trygghet och vård dygnet runt.

Här kan du läsa mer om särskilt boende.

Bostadsanpassning

Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att ge dig som har en funktionsnedsättning möjlighet till ett mer självständigt liv i ditt hem.

Här kan du läsa mer om bostadsanpassning.

Kommunens fastigheter

Torsby kommun äger en mängd olika fastigheter såsom skolor, äldreboenden, gruppbostäder, bostäder, industrilokaler, brandstationer etc.

Här kan du läsa mer om kommunens fastigheter.

Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan t ex vara skolor, hotell, vandrarhem, badanläggningar, idrottsanläggningar eller biografer.

Här kan du läsa mer om offentliga lokaler.

Tillgänglighet i offentlig miljö

Alla ska kunna använda en offentlig byggnad eller allmän plats. Våra gemensamma ytor ska vara utformade så att alla kan använda dem. God tillgänglighet gynnar alla, både de äldre med rullator som de yngre med barnvagn.

Här kan du läsa mer om tillgängligheten i offentlig miljö.

Adresser och namnsättning

Varje byggnad ska ha en adress som anger vart huset ligger. Adressen utgör grunden för Postens verksamhet och för folkbokföringen. Dessutom är den till för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats.

Här kan du läsa mer om adresser och namnsättning.

Boendemiljö

Fastighetsägare till flerbostadshus eller bostadsrättsföreningar har ansvar att bedriva egenkontroll och förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljö. Fastighetsägare till flerbostadshus eller bostadsrättsföreningar ska på eget initiativ kontrollera och åtgärda brister i förebyggande syfte.

Här kan du läsa mer om boendemiljö de vanligaste områdena som du som fastighetsägare till flerbostadshus eller bostadsrättsföreningar bör känna till.

Innehållsansvarig: Lars Lundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: