Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Nils G Söderqvist
 • miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Slam och latrin

Slammet från enskilda avloppsanläggningar är rikt på näring som kan återvinnas på olika sätt. Slam och latrin måste hanteras på rätt sätt för att inte skapa olägenheter och smittspridning. Måste jag slamtömma varje år? Får jag kompostera latrin?

Slamtömning av avloppsbrunnar sköts av Ulvsbyn Miljö AB, ett företag i Sunne som är kommunens entreprenör. På deras hemsida hittar du mer information om företaget. Du kan kontakta dem direkt i frågor som rör tömning av din slambrunn.

Ulvsby Miljö AB, tel 010-4559150

Dispens för slamtömning

Om fastigheten nyttjas sparsamt kan man ansöka om förlängd tömningsintervall till vartannat i stället för varje år. Om fastigheten är obebodd kan man ansöka om uppehåll i slamtömning.

Du söker dispens på särskild blankett och kan få ett utökat slamtömningsintervall till vartannat år. För att du ska kunna få en dispens måste följande punkter uppfyllas:

 • Slamavskiljaren ska vara godkänd
 • Det ska finnas en godkänd rening efter slamavskiljaren
 • Belastningen på avloppsanläggningen ska vara liten — t.ex. om bostaden eller fritidshuset nyttjas i liten omfattning eller om hushållet består av endast en person.

Innan det finns ett beslut om dispens hos entreprenören för slamtömning gäller ordinarie årlig tömning.

Latrin

Om du har ett eget torrdass kan du hantera din latrin själv. Detta genom att kompostera den eller gräva ner den på din egen fastighet på ett sådant sätt så att dricksvattentäkter eller liknande inte påverkas.

För kompostering av latrin krävs en särskild avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande. Du ska anmäla till miljö-, bygg- och räddningsnämnden om du vill kompostera eller gräva ner latrin.

Har du frågor om slam och latrin kan du kontakta miljö- och byggkontoret.

Innehållsansvarig: Nils G Söderqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen