Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Cecilia Sjödén
  • bredbandssamordnare
  • Telefon: 0560-160 03
  • Mobil: 073-271 21 97
  • E-post: cecilia.sjoden@torsby.se
  • Besöksadress: Biografgatan 5, Torsby


Bredband och IT

Det digitala samhället växer fram fortare än vi kunnat anat och ställer idag höga krav på såväl användare som infrastruktur. Torsby kommuns målsättning är att alla invånare och företag ska ha tillgång till bredband med hög standard till 2020.

I kommunen finns idag ett stort antal fiberföreningar som är i olika stadier av utbyggnaden av sina lokala byanät. Några är klara och andra bygger eller ska börja bygga.

Torsby kommun har inlett ett projekt tillsammans med Region Värmland, Bredbandsutbyggnad i Värmland, där vi bygger ortssammanbindande nät på sådana sträckor där det idag saknas fiber och på så sätt underlättar för fiberföreningar och företag att ansluta sig till ett fibernät.

Sommaren 2012 antog kommunfullmäktige en bredbandsstrategi för Torsby kommunPDF. Eftersom det är ett tag sedan så ser vi nu över strategin och ska uppdatera den till aktuella förhållanden.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *