Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • rektor
 • Tfn: +4656016245
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Har du behov av barnomsorg om grundskolan/förskolan stängs?

Information om erbjudande om fritids när skolverksamheten stängt med anledning av covid -19.

När skolverksamheten är stängd som en följd av smittspridning kommer skolan ändå att erbjuda fritids i viss mån. Erbjudandet gäller för de barn som har vårdnadshavare:

 • vars arbete bedöms vara viktigt för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter och
 • som inte kan ordna omsorg om sina barn på annat sätt.

Samhällsviktiga verksamheter är verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Det är viktigt att tänka på att även om en arbetsplats bedöms vara samhällsviktig, så kanske inte alla där utför samhällsviktigt arbete. Det innebär att kanske inte alla på arbetsplatsen anses utföra samhällsviktiga arbetsuppgifter, det är upp till arbetsgivaren att bedöma. I slutänden är det huvudman som fattar beslut om tillgång till fritids.

Här finner ni en lista över sektorer som bedöms ha samhällsviktiga verksamheter samt några exempel på yrken inom varje sektor:

Sektor

Exempel på yrken

Energiförsörjning

Tekniker hos elleverantörer, vattenkraftverk och fjärrvärmeverk

Personal på bensinmackar som är viktiga för driften

Finansiella tjänster

Bankpersonal

Personal hos dagligvarubutiker som arbetar med bankombudsuppgifter

Väktare hos värdeleveransföretag

Handel och industri

Personal som är viktig för driften av viss tillverkningsindustri

Personal i livsmedelsbutiker

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

Tandläkare m.fl.

Farmaceuter

Hemtjänstpersonal och distriktssköterskor

Förskolepedagoger, lärare och speciallärare i grundskolan, fritidspedager, resurser samt skoladministratörer

Personal inom LSS

Personal inom psykiatrin

Personal inom socialtjänsten

Veterinärer

Information och kommunikation

Reparatörer och tekniker inom telefoni och IT

Journalister

Brevbärare och tidningsbud

Kommunaltekniks försörjning

VA-tekniker

Personal som arbetar med renhållning

Livsmedel

Personal som arbetar med livsmedelsproduktion inom samhällsviktig verksamhet (ex kokerskor)

Bönder

Miljöinspektörer

Offentlig förvaltning

Personal inom kommunal eller regional ledning

Löneadministratörer inom samhällsviktig verksamhet

Präster

Skydd och säkerhet

Poliser och civila utredare

Brandmän och deltidsbrandmän

Väktare

Transport

Godstransporter

Persontransporter


Bakgrund

Skolor och förskolor i Torsby kommun följer berörda myndigheters rekommendationer utifrån situationen med spridning av Covid-19 i samhället. Enligt den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten så har vi en samhällsspridning i Sverige. Det innebär att vi alla behöver ta ett stort ansvar för att minimera smittspridningen.

Att stänga skolor och förskolor och fokusera på barnomsorg för vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet är ett sätt att minska smittspridning.

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen