Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kost- och städavdelningen
 • Telefon: +4656016119
 • E-post: kost-stad@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 83. Kost- och städavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Carina Stolpe
 • Verksamhetschef Hemtj
 • Tfn: +4656016042
 • Mobil: +46761086519
 • E-post: carina.stolpe@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Madeleine Kringerås
 • Kostchef
 • Tfn: +4656016119
 • Mobil: +46703316014
 • E-post: madeleine.kringeras@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Mat på äldreboende

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till bättre livskvalitet och ett snabbare tillfrisknande. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa – måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Att få äta en god och vällagad måltid vid ett vackert dukat bord kan bidra till glädje, trivsel och meningsfullhet.

Vi har kostprogram för vård och omsorg i Torsby kommun som vi följer.

Här finner du matsedeln för kommunens äldreboenden.

Omsorgspersonalen ansvara för att omsorgstagare får den kost/specialkost den behöver och meddelar köket.

Inom äldreomsorgen ansvarar omsorgspersonalen för tillagning av frukost och mellanmål. Lunch och middag tillagas av personalen inom kostenheten och serveras av omsorgspersonalen. Kostenheten ansvarar för att matsedeln ska var varierande och anpassad till helgdagar och årstider.

Kostenheten ansvarar för att måltiderna ska vara vällagde, välsmakande och utseendemässigt aptitliga. Köket erbjuder maträtter av husmanskostkaraktär till särskilda boenden och matdistribution.

Måltidsråd ska genomföras inom äldreomsorgen minst en gång per år. Måltidsrådet består av områdeschef, sjuksköterska, kostombud och personal från kostenheten. Rådet ska utveckla kostfrågor inom området.

Här lagas maten

 • Dalbygården: All mat lagas på Dalbygården
 • Gömmanberg: All mat lagas på Gömmanberg
 • Klarastrand: All mat lagas på Klarastrand
 • Linden: Frukost, eftermiddagsfika och kvällsfika lagas på Linden. Lunch och middag lagas på Bergåsens centralkök
 • Lövenstrand: Frukost, eftermiddagsfika och kvällsfika lagas på Lövenstrand. Lunch och middag lagas på Bergåsens centralkök

Innehållsansvarig: Madeleine Kringerås
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: